Bogaci żyją dłużej. Profilaktyka i edukacja wciąż mało skuteczne

22 Marca 2018, 10:50

Osoby gorzej sytuowane finansowo i społecznie mają niższą oczekiwaną długość życia. Programy profilaktyczne tylko w niewielkim stopniu poprawiły sytuację w ostatnich latach. Niemiecki Instytut Roberta Kocha przeprowadził na ten temat szczegółowe badania.

Jak stwierdził na Kongresie Zdrowia Thomas Lampert, szef departamentu społecznego, różnica w zdrowiu między ubogimi i lepiej sytuowanymi w niektórych obszarach prawdopodobnie zwiększy się jeszcze bardziej w nadchodzących latach. Różnica jest szczególnie wyraźna pod względem palenia tytoniu i aktywności fizycznej. Na przykład kobiety ciężarne ze środowisk niższych społecznie palą znacznie częściej niż kobiety w ciąży o wyższym statusie społecznym. Status społeczny ma także związek z nadwagą u dzieci. Średnia długość życia wynosi około jedenaście lat mniej dla mężczyzn zagrożonych ubóstwem i około ośmiu lat mniej  dla kobiet o niskich dochodach.

Brak współpracy

Przewodniczący  Generalnego Stowarzyszenia ds. Parytetów, Rolf Rosenbrock, ubolewał nad brakiem współpracy pomiędzy funduszami ubezpieczeń zdrowotnych oraz organizacjami charytatywnymi w programach prewencyjnych. "Najlepszą profilaktyką jest pragnienie własnej dobrej przyszłości" - podkreślił Rosenbrock.

Magdalena Mroczek

Źródło: aerzteblatt.de

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz