Kiedy inspekcja może cofnąć zezwolenie aptece? Jest interpretacja GIF

23 Marca 2018, 9:16

Właściwy wojewódzki inspektor farmaceutyczny powinien rozważyć wszczęcie postępowania w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w przypadku stwierdzenia przekroczenia 1 proc. prowadzonych aptek na terenie województwa – czytamy w piśmie Głównego Inspektora Farmaceutycznego skierowanego do Naczelnej Izby Aptekarskiej.

„W przypadku podmiotów, które na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 25 czerwca 2017 roku prowadzą co najmniej cztery apteki ogólnodostępne, są podstawy do wszczęcia postępowania w przedmiocie cofnięcia zezwolenia, jeżeli podmiot zwiększył liczbę prowadzonych aptek po 24 czerwca 2017 r.” – czytamy w piśmie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego do Naczelnej Izby Aptekarskiej.

GIF potwierdził też, że podmioty, które na dzień wejścia w życie „Apteki dla Aptekarza”, a więc 25 czerwca 2017 r. prowadziły więcej niż 4 placówki w skali kraju oraz nie przekraczały 1 procenta aptek na terenie danego województwa, zachowują swoje zezwolenia.  Ale liczba zezwoleń dla tych podmiotów nie może ulec dalszemu zwiększeniu (np. w wyniku przejmowania kontroli nad inną spółką, przejmowania udziałów itp.), a w przypadku wystąpienia takich sytuacji, zezwolenia nabyte tą drogą będą mogły być cofane.

GIF wskazuje, że taki sposób postępowania organów inspekcji farmaceutycznej ma prowadzić do uniknięcia sytuacji, w której podmioty prowadzące więcej niż cztery apteki ogólnodostępne przed czerwcem 2017 roku będą chciały ominąć prawo przez przejmowanie kontroli lub przejmowanie kolejnych podmiotów prowadzących apteki po dniu 24 czerwca 2017 r.

Pełna treść pisma GIF dostępna tutaj.

AS

Źródło: NIA

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz