Wybrano szefa śląskiej izby lekarskiej. Czemu to ważne?

24 Marca 2018, 20:37 nil

W sobotę zakończył się wyborczy zjazd Śląskiej Izby Lekarskiej. Kto został prezesem, a kto zadba o odpowiedzialność zawodową? Kto znany startował i czy wyniki były zaskakujące?

Dotychczas szefem śląskiej izby był dr Jacek Kozakiewicz. Jak informował Dziennik Zachodni, na to stanowisko planował wrócić dr Maciej Hamankiewicz, obecny szef Naczelnej Rady Lekarskiej. Jego kadencja w NRL się kończy. Decyzją delegatów Prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach na VIII kadencję został jednak dr Tadeusz Urban, natomiast funkcję Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej powierzono dr Stefanowi Kopoczowi. Informacje o nich zamieszczamy poniżej.

Dla przypomnienia 17 marca wybrano nowe władze samorządu lekarskiego w Łodzi. Nowym prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi został dr Paweł Czekalski. Pokonał on w wyborach dwóch kandydatów: neurologa Marka Nadolskiego (Rzecznik Praw Lekarzy OIL w Łodzi) oraz Damiana Pateckiego, wiceszefa Porozumienia Rezydentów OZZL. Z funkcją prezesa ORL w Łodzi pożegnał się dr Grzegorz Mazur, który pełnił tą funkcję przez 8 lat (dwie kadencje).

.......

Dr n.med. Tadeusz Urban jest absolwentem Śląskiej Akademia Medyczna w Katowicach, specjalistą II stopnia z zakresu położnictwa i ginekologii. 

Od 1986 r. związany zawodowo ze Szpitalem Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu: Zastępca Ordynatora Oddziału Położniczo-Ginekologicznego (listopad 1994 r.),
Dyrektor do spraw lecznictwa (2001-2008 r. ), Ordynator w/w Oddziału (czerwiec 2004 r. do nadal)
Z samorządem lekarskim związany od 2001 r.: delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy (IV,VI-VIII kadencji), delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy (VI-VII kadencji), Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej (IV-V kadencji), Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej  (VI-VII kadencji)
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.
Wykładowca: ŚIL, Instytutu Medycyny Pracy w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego Wydział Prawa i Administracji w Katowicach, Wyższej Szkoły im. Jańskiego Oddział Zabrze 
W latach 2013-2015 r. był  konsultantem z zakresu prawa medycznego w ramach projektu „Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę”  realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
 
Dr Stefan Kopocz jest absolwentem Śląskiej Akademii Medyczna w Katowicach, specjalistą II stopnia  z chirurgii  urazowej i ortopedii. Dodatkowo ukończył Politechnikę Śląską, Wydział Organizacji i Zarządzania.
Działalność w samorządzie rozpoczął w 1993r. : zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej (II kadencji), I zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej (III kadencji), Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej (II, IV,V kadencji), delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy (II-VII kadencji), - delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy (VI-VII kadencji), członek Okręgowej Rady Lekarskiej (VI-VII kadencji).
Przewodniczący Zespołu ds. Opiniowania Sądowo-Lekarskiego w sprawach odpowiedzialności zawodowej i karnych ORL w Katowicach.
Obecnie pełni funkcję Zastępcy Kierownika Studiów Podyplomowych "Prawo Medyczne i Mediacje w Opiece Zdrowotnej” organizowanych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny z Katowicach i Śląską Izbę Lekarską. 
 Jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.
Należy do Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, a także Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.
 
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz