Są zmiany w projekcie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

27 Marca 2018, 10:49

Projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej trafił do prac w Komisji Prawniczej KPRM. Między innymi został przesunięty termin wejścia w życie nowelizowanej ustawy. Według najnowszych ustaleń nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 lipca br.

Komisja wskazała na konieczność uzupełnienia przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zasadnicze kwestie dotyczące funkcjonowania tej Inspekcji, które do tej pory były uregulowane w aktach wykonawczych do ustawy. W związku z tym projekt został uzupełniony o regulacje dotyczące organizacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (w tym organy, ich podległości, sposób powoływania, obszar działania, właściwość instancyjna).

Przepisy projektu ustawy zostały też uzupełnione, m.in. o regulujące dotyczące wymagań wobec osób pełniących funkcje organów Wojskowej Inspekcji Sanitarnej oraz zasad ich wyznaczania i zwalniania.

Przepisy przejściowe

Wprowadzono również przepisy przejściowe w odniesieniu do regulacji dotyczących zgód na wykonywanie zajęć zarobkowych wydanych państwowym inspektorom sanitarnym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy i osób pełniących funkcje państwowych inspektorów sanitarnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz osób pełniących funkcje organów Wojskowej Inspekcji Sanitarnej przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy.

Nowa ustawa od połowy roku

Zmienił się też termin planowanego wejścia w życie znowelizowanej ustawy. Zgodnie z ostatnimi ustaleniami termin został ustalony na 1 lipca 2018 r., z wyjątkiem, art. l pkt 10 lit. a i b oraz pkt 11, które wejdą w życie z dniem l stycznia 2019 r. Pierwotnie ustawa miała zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.

Komisja prawnicza zobowiązała też Ministerstwo Zdrowia do przekazania do Rządowego Centrum Legislacji projektu ustawy uwzględniającego poprawki naniesione na posiedzeniu komisji prawniczej  oraz do zaktualizowania i uzupełnienia treści uzasadnienia, oceny skutków regulacji i aktów wykonawczych adekwatnie do wprowadzonych zmian w nowelizacji.

Autopoprawka MZ bez decyzji

Ministerstwo Zdrowia przesłało też do Rządowego Centrum Legislacji autopoprawkę do projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącą zasad powoływania państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Jednak z uwagi na merytoryczny charakter zmiany, która nie była wcześniej przedmiotem prac Stałego Komitetu Rady Ministrów, a także brak uzasadnienia oraz wykazania konsekwencji organizacyjnych i finansowych projektowanej zmiany, komisja prawnicza rozpatrzyła projekt ustawy bez autopoprawki.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw 

AS

Źródło: RCL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

anka Wtorek, 24 Kwietnia 2018, 18:10
do,bardzo,pipnej,reformy,ta,państwowa,inspekcja,fo,bardzo,pilnej,jakoś,PIS,też,nie,robi,niic,ta,firma podległa,starosyom,prawie,wszyscy,zPSL,to,obszar,etatów,i,stanowisk,kolesi,z,PSL