P. Gryza: tworzył sieć szpitali, teraz doradzi jak w niej działać

29 Marca 2018, 10:09

Piotr Gryza, który do niedawna jako wiceminister zdrowia tworzył sieć szpitali i nadzorował NFZ oraz ministerialne fundusze europejskie zakłada firmę doradczą, która będzie m.in. pomagała szpitalom lepiej odnaleźć się w sieci szpitali. Ponadto w planach ma utworzenie wraz z gronem ekspertów konserwatywnego think-tanku zajmującego się nie tylko zdrowiem.   

Aleksandra Kurowska: Co Pan teraz będzie robił? Czy ma Pan już jakieś plany?

Piotr Gryza: Na mojej wizytówce jest napisane: zarządzanie, analiza strategiczna, analiza danych, hurtownie danych. Tym zajmowałem się przed przyjściem do ministerstwa i tym będę się zajmował obecnie. W zakresie doradztwa będą też plany restrukturyzacyjne, kwestie łączenia placówek i profili wewnątrz szpitali oraz współpracy pomiędzy szpitalami w realizacji kontraktów z NFZ.

Oferta skierowana będzie do szpitali oraz samorządów, które są organami prowadzącymi szpitali. Część z nich potrzebuje wsparcia w tym, żeby odpowiedzieć na zmiany związane z funkcjonowaniem sieci szpitali, aby szpitale efektywnie funkcjonowały w sieci oraz w całym systemie, z zachowaniem odpowiedniego poziomu dostępu do świadczeń zdrowotnych dla pacjentów.

Aleksandra Kurowska: To będzie Pana własna firma doradcza?

Piotr Gryza: Oferta będzie budowana wspólnie z ekspertami z rynku. Zakres usług, jakie planuję jest dość szeroki i wejdą do niego nie tylko moje kompetencje.

Aleksandra Kurowska: Jest Pan zadowolony z sieci szpitali, tego jak działa blisko pół roku po uruchomieniu?

Piotr Gryza: Tak. Od samego początku kierowałem i odpowiadałem za ten wielki projekt. Został on skutecznie przygotowany i wdrożony, co nie zawsze się udaje. Kierowałem nim przy udziale ekspertów NFZ i zewnętrznych oraz pracowników Ministerstwa Zdrowia oraz sam w znacznej mierze  budowałem zarówno projekt jak i jego należyte oprzyrządowanie prawne i funkcjonalne.

Sieć szpitali udało się skutecznie opracować, przygotować i wdrożyć. Chciałbym dalej wykorzystywać moje doświadczenia z tym związane. Oprócz tego planuję wspólnie z gronem ekspertów budowę ośrodka opiniotwórczego, think-tanku, który działałby w ochronie zdrowia, ale nie tylko. Jego obszar zainteresowania dotyczyłby także pewnych aksjologicznych zagadnień widzianych z konserwatywnej perspektywy.

Polecamy także:

Foto: Senat

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Polak Czwartek, 29 Marca 2018, 18:23
Ustawa z dnia 21.08.1997r. o ogr.prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczneArt. 7. [Roczny zakaz zatrudnienia]

1. Osoby wymienione w art. 1 oraz w art. 2 pkt 1-3 i 6-6c nie mogą przed upływem roku od zaprzestania zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji być zatrudnione lub wykonywać innych zajęć u przedsiębiorcy, jeżeli brały udział w wydaniu rozstrzygnięcia w sprawach indywidualnych dotyczących tego przedsiębiorcy; nie dotyczy to decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia wymiaru podatków i opłat lokalnych na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem decyzji dotyczących ulg i zwolnień w tych podatkach lub opłatach.

2. W uzasadnionych przypadkach zgodę na zatrudnienie przed upływem roku może wyrazić komisja powołana przez Prezesa Rady Ministrów, zwana dalej "komisją".

Temat dla CBA ten Pan najpierw stworzył potworka z wzorem, którego nikt nie rozumie, żeby teraz doradzać.