MZ: nie wszyscy w szpitalach mogą liczyć na podwyżkę płacy minimalnej

29 Marca 2018, 9:38

- Zawody medyczne to te, które mają bezpośrednią styczność z diagnostyką, terapią i opieką nad pacjentem. W związku z tym wyobrażam sobie, że taką grupą są sekretarki medyczne, które ewidentnie mają do czynienia z procesami, o których wspomniałem – mówi w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej minister zdrowia Łukasz Szumowski. A co z innymi, „niemedycznymi” pracownikami szpitali?

W lutym do partnerów społecznych trafiło pismo wiceminister Józefy Szczurek-Żelazko wraz z materiałem roboczym dotyczącym propozycji zmian w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Wyższa płaca minimalna tylko dla niektórych

Projekt m.in. realizował wniosek NSZZ Solidarność, by ustawa obejmowała nie tylko pracowników medycznych, ale ogólnie zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Pracownicy inni niż medyczni mieliby zarabiać nie mniej niż 0,53 wskaźnika opartego na średniej płacy w gospodarce. 

Ale nie wszyscy zatrudnieni w szpitalach mieliby zostać objęci nowymi regulacjami. „Najistotniejszą zmianą jest rozszerzenie zakresu podmiotowego ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawody medyczne, którymi w rozumieniu projektowanej ustawy są osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym, które wykonują pracę pozostającą w bezpośrednim związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w komórkach działalności medycznej zakładu leczniczego” - czytamy w uzasadnieniu projektu nowelizacji ustawy.

Minister zdrowia sceptyczny 

- Dosyć sceptycznie i ostrożnie podchodzę do pozostałych grup zawodowych, jeśli one nie różnią się w swoim działaniu od wszystkich innych grup funkcjonujących w Polsce – podkreśla minister Łukasz Szumowski w rozmowie z DGP. – Czy wprowadzenie sekretarki medycznej obciąży budżet szpitala? Myślę, że wręcz przeciwnie. Znacznie „droższym” pracownikiem jest lekarz, który wypełnia w tej chwili dokumentację medyczną zamiast leczyć pacjenta – mówi Ł. Szumowski.

Przypomnijmy, że dziś projekt zmian w ustawie o minimalnych wynagrodzeniach dla pracowników medycznych jest przedmiotem prac w Zespole problemowym ds. usług publicznych, w ramach Rady Dialogu Społecznego.

AS

Źródło: DGP

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz