Ważne dla szpitali z sieci: musisz aneksować I kw., złóż oświadczenie

29 Marca 2018, 11:37 szpital

Jak wynika z naszych informacji dziś i jutro część placówek z sieci szpitali będzie wezwana do aneksowania umów z NFZ. Chodzi o te, które w IV kwartale 2017 r. nie wykorzystały w pełni pieniędzy i teraz wstecznie mają zgodzić się na obniżenie stawki za I kwartał tego roku.

Jak wcześniej informował minister Łukasz Szumowski, może to dotyczyć 34 placówek. Alternatywa jest taka, że albo podpiszą aneks obniżający ryczałt, albo wypadną z sieci i kontrakt dla nich będzie podlegał rokowaniu.

Ryczałt z opóźnieniem

Szpitale, które w IV kwartale, czyli pierwszych miesiącach działania sieci i finansowania ryczałtem świadczeń zdrowotnych, nie wykorzystały w pełni przekazanych środków, mimo to w I kwartale dostały je w takiej samej wysokości. NFZ nie był bowiem w stanie ocenić na tyle szybko poziom wykorzystania pieniędzy. I teraz chce aneksować umowy tak, by wstecz dokonać potrąceń.

Szkopuł w tym, że część z tych szpitali w kolejnym kwartale mogła już mieć w pełni wykorzystane środki. I wyrabiając w 100 proc. ryczałt będą stratne.

Oświadczenie może pomóc

Szpitale w pewnym sensie są pod ścianą. Nie podpisując aneksu ryzykują wypadnięcie z sieci, a więc utratę gwarancji finansowania i zawirowania polityczne (w tym roku są wszak wybory samorządowe).

Mecenas Paweł Kuśmierek radzi, by aneksując umowę od razu złożyć oświadczenie, dzięki któremu placówka w przyszłości będzie mogła ubiegać się o pieniądze. Jego zdaniem nie powinno to wpłynąć na obecną decyzję NFZ w sprawie udziału w sieci. – Jednak w przyszłości może być uznane przez sąd jako element umożliwiający dochodzenie odzyskania środków – uważa mecenas. – Sąd badając żądanie wyższej kwoty niż strony umówiły się w aneksie, weźmie pod uwagę, że strony umówiły na niższą stawkę. Ale oświadczenie pokazuje, że szpital od początku miał w planie zakwestionowanie wstecznie ustalonego ryczałtu, a na obniżkę zgodził się po to, by nie stracić miejsca w sieci – mówi mecenas.

Oświadczenie może uchronić też – zdaniem mecenasa – przed potrąceniem pieniędzy przez fundusz. Szpitale będą miały interes prawny wystąpić do Sądu o ustalenie nie istnienia obowiązku zwrotu wykorzystanych już środków i zabezpieczyć takie powództwo w ten sposób, aby wstrzymać prawo potrącenia po stronie NFZ. Bez tego może się okazać, że w kwietniu część placówek miałaby potrącone stawki z poprzednich miesięcy i została częściowo bez środków na bieżącą działalność.

Proponowana treść oświadczenia

Oświadczenie Świadczeniodawcy

 

Działając w imieniu ……………………………………………………………………….., w związku z projektem aneksu do umowy …………………………………………………………….., przedstawionym mi do podpisu w dniu …………………….………………………………, oświadczam że kwestionuję zakres aneksu odnoszący się do wysokości finansowania od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia …………………………………………………………………

Oświadczam, że złożony podpis na w/w aneksie wynika z konieczności zapewnienia finansowania świadczeń w dalszych okresach. Brak bowiem podpisania i akceptacji aneksu eliminuje możliwość finansowania świadczeń zdrowotnych w dalszych okresach.

W związku z powyższym, zastrzegam prawo dochodzenia roszczeń pieniężnych związanych z zaniżonym finansowaniem świadczeń w okresie od 1 stycznia 2018 oku do dnia ………………………………………………….

 

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz