Rada Dialogu Społecznego z nową organizacją. Skład przez lata był ten sam

29 Marca 2018, 16:49

W Radzie Dialogu Społecznego ma się pojawić nowy partner. Będzie nim Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Skład strony pracodawców i pracowników od lat był bez zmian - zarówno w RDS jak i w jej poprzedniku czyli Komisji Trójstronnej. Co wspólnego ze zdrowiem ma nowa organizacja?

ZPP kojarzone jest z charyzmatycznym prezesem Cezarym Kaźmierczakiem. Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że organizacja jest już reprezentatywna, a to oznacza, że należy się jej miejsce w Radzie Dialogu Społecznego. - Jest nas 51 815 firm, które zatrudniają 522 689 pracowników - napisał prezes Kaźmierczak. Gratulacje z tej okazji złożyli mu już niektórzy członkowie rządu. 

W styczniu w porozumieniu ze zrzeszonymi firmami z sektora medycznego, ZPP zdecydował się powołać Forum Zdrowia Publicznego

– Uznajemy, że opieka zdrowotna jest tym tematem, w którym potrzebny jest konsensus, co do generalnego kierunku zmian – mówi Marcin Nowacki, wiceprezes ZPP. – Nasza wizja systemu opieki zdrowotnej zakłada koegzystencję podmiotów publicznych i prywatnych, ponieważ wydaje nam się, że taki właśnie model będzie najbardziej efektywny. W tej chwili, jednym z dużych zagrożeń ze strony regulatora jest podejmowanie prób ograniczania prywatnym podmiotom dostępu do rynku. Właśnie dlatego w tym roku skupimy się kluczowych regulacjach definiujących obszary współpracy podmiotów medycznych, czy też tematyce zwiększania transparentnego rynku poprzez współfinansowania procedur.

– Bardzo cieszę się, że w ramach ZPP powstało Forum Zdrowia Publicznego – komentowała tę decyzję Agnieszka Szpara, prezes Affidea Sp. z o. o. – Uważam, że potrzebna jest merytoryczna dyskusja dotycząca zarówno roli podmiotów prywatnych i publicznych w całym systemie, jak i określonych rozwiązań, które mają na celu polepszenie jakości systemu opieki zdrowotnej jako takiego. 

Organizacja reprezentuje m.in. polskich producentów leków oraz sieci aptek. 

Kto jest w RDS?

Członkami statutowymi Rady Dialogu Społecznego są przedstawiciele: rządu, reprezentatywnych organizacji związkowych oraz reprezentatywnych organizacji pracodawców.

Reprezentatywne organizacje związkowe:

 • NSZZ „Solidarność”,
 • Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,
 • Forum Związków Zawodowych.

Reprezentatywne organizacje pracodawców:

 • Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Konfederacja „Lewiatan”,
 • Związek Rzemiosła Polskiego,
 • Związek Pracodawców Business Centre Club .

Przedstawiciele Rady Ministrów, wskazani przez Prezesa Rady Ministrów:

 • Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska,
 • Minister Finansów - Teresa Czerwińska,
 • Minister Infrastruktury - Andrzej Adamczyk,
 • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji - Joachim Brudziński,
 • Minister Zdrowia - Łukasz Szumowski,
 • Minister Edukacji Narodowej - Anna Zalewska,
 • Minister  Inwestycji i Rozwoju - Jerzy Kwieciński,
 • Minister Energii - Krzysztof Tchórzewski.

Przedstawiciele strony rządowej, wskazani przez Prezesa Rady Ministrów:

 • Stanisław Szwed - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odpowiedzialny za dialog społeczny
 • Wiesław Janczak - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów odpowiedzialny za budżet.

Z głosem doradczym przedstawiciele:

 • Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Prezesa Narodowego Banku Polskiego,
 • Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz