Komisja Europejska chce skuteczniejszej walki z fałszowaniem leków

03 Kwietnia 2018, 10:28

Kary za fałszowanie leków w krajach Unii Europejskiej są bardzo zróżnicowane. Przestępcom grozi od roku nawet do 15 lat pozbawienia wolności – wynika ze sprawozdania Komisji Europejskiej.

Tzw. dyrektywa fałszywkowa wymaga, aby wszystkie kraje Unii Europejskiej wprowadziły proporcjonalne, skuteczne i odstraszające kary dla osób uczestniczących w produkcji i obiegu sfałszowanych leków.

Najsurowsze przepisy w Austrii, Słowenii i Słowacji

Sprawozdanie na temat spełnienia tego wymogu wskazuje jednak na znaczne zróżnicowanie kar w całej UE. Na przykład maksymalna wysokość kary pozbawienia wolności za fałszowanie leków wynosi od jednego roku (Szwecja, Finlandia i Grecja) do 15 lat (Austria, Słowenia i Słowacja). Maksymalne kary pieniężne wahają się od 4300 euro (Litwa) do 1 mln euro (Hiszpania) i bez limitu (Wielka Brytania).

Leki pod lupą

Vytenis Andriukaitis, komisarz ds. Zdrowia i bezpieczeństwa żywności, powiedział: "Chociaż opublikowany raport stwierdza, że środki podjęte przez państwa członkowskie są zadowalające, kary są skuteczne tylko wtedy, gdy są dobrze egzekwowane. Wzywam wszystkie kraje UE, aby upewniły się, że podejmowane przez nie środki pomogą obywatelom uniknąć fałszowanych leków".

Ponadto Komisja, państwa członkowskie i zainteresowane strony pracują nad ogólnoeuropejskim systemem uwierzytelniania leków przewidzianym do wejścia w życie w lutym 2019 r. Oznacza to, że autentyczność leków na receptę zostanie sprawdzona przed ich wydaniem pacjentom.

Sfałszowane leki mogą być nieskuteczne, szkodliwe lub nawet stanowić śmiertelne zagrożenie. Ta przestępcza praktyka dotyczy szerokiej gamy leków, w tym leczenia raka czy WZW typu C. W latach 2013-2017 ponad 40 incydentów dotyczących większości krajów UE zostało zgłoszonych przez unijną sieć szybkiego ostrzegania.

AS

Źródło: KE

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz