Rada Przejrzystości oceni ważny wyrób dla cukrzyków i lek na rozrost gruczołu krokowego

06 Kwietnia 2018, 15:13 AOTMiT

W tym roku na liście refundacyjnej znalazło się urządzenie do ciągłego monitorowania glikemii z refundacją dla dzieci. Tymczasem na najbliższym posiedzeniu Rady Przejrzystości poza oceną leków m.in. na rozrost gruczołu krokowego, zaplanowano zaopiniowanie rozszerzenia wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie o system ciągłego monitorowania glikemii wymagający aktywnego działania pacjenta bez pomocy i współudziału osób fachowych.

Rady Przejrzystości spotka się po raz kolejny 9 kwietnia. 

 

Porządek obrad w zakresie oceny leków obejmuje:

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku OPDIVO (niwolumab) w ramach programu lekowego: „Leczenie raka urotelialnego z zastosowaniem niwolumabu (ICD-10: C65, C66, C67, C68)”.

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku ADADUT (dutasterydum) we wskazaniu: leczenie umiarkowanych do ciężkich objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku SIGNIFOR (pasireotyd) we wskazaniu: akromegalia (ICD-10: E22.0).

Import docelowy

Przygotowane ma zostać stanowisko w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację w ramach importu docelowego:

  • PLAQUENIL, QUENSYL(hydroxychloroquine) we wskazaniach: toczeń rumieniowaty układowy; toczeń rumieniowaty krążkowy; podostry toczeń rumieniowaty skórny; niezróżnicowana choroba tkanki łącznej; mieszana choroba tkanki łącznej; rumień guzowaty; ziarniniak obrączkowaty; reumatoidalne zapalenie stawów; liszaj płaski mieszkowy; zespół Sjögrena; układowe zapalenie naczyń.
  • środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego w ramach importu docelowego CARB ZERO we wskazaniach: padaczka lekooporna u dzieci poniżej 3 roku życia oraz pacjentów powyżej 3 roku życia, deficyt transportera glukozy GLUT-1.
  • środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego w ramach importu docelowego MSUD Anamix Infant oraz MSUD gel we wskazaniu: choroba syropu klonowego.
  • PROGLICEM we wskazaniach: hipoglikemia insulinemiczna, hipoglikemia nieokreślona, wyspiak trzustki, zespół hipoglikemia-hiperamonemia, zespół MEN2, zespół Beckwitha-Wiedemanna, hiperinsulinizm rodzinny, hipoglikemia leucynowrażliwa.
  • XYREM (sodium oxybate) we wskazaniu: narkolepsja z katapleksją u osoby poniżej 18 roku życia (off-label).

Wyroby medyczne

Planowane jest też przygotowanie opinii w sprawie rozszerzenia wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie o system ciągłego monitorowania glikemii wymagający aktywnego działania pacjenta bez pomocy i współudziału osób fachowych.

Programy samorządowe

Rada oceni projekt programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego współfinansowanego przez UE w ramach EFS: „Program polityki zdrowotnej dla województwa lubuskiego skierowany do osób pracujących i powracających do pracy w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego zawiązanych ze sposobem wykonywania pracy”.

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostkek samorządu terytorialnego:

  1. „5-krotna rehabilitacja wraz z podstawową diagnostyką dla seniorów Gminy Miejskiej Legionowo w wieku 60 plus”.
  2. „Program rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Solec-Zdrój na lata 2018-2019”.
  3. „Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców w wieku 65+ w gminie Łęknica”.

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz