Rada ds. Taryfikacji będzie analizować wycenę świadczeń szpitalnych i AOS. Których?

09 Kwietnia 2018, 10:34

Na środę zaplanowane zostało kolejne posiedzenie Rady Taryfikacji AOTMiT. Rada będzie przygotowywać się do analizy wyceny kolejnych świadczeń. Jakich?

Porządek obrad najbliższego posiedzenia Rady Taryfikacji AOTMiT obejmuje:

1. Omówienie założeń do kolejnych etapów zaplanowanych analiz dla taryfikowanych świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego:

 1. wprowadzenie balonu uwalniającego lek do naczyń wieńcowych,
 2. leczenie chirurgiczne z zastosowaniem systemu robotowego,
 3. protezowanie rogówki (keratoprotezowanie),
 4. wprowadzenie protezy metalowej do moczowodu,
 5. wprowadzenie protezy metalowej do cewki moczowej,
 6. neuromodulacja krzyżowa,
 7. przezcewnikowa trombektomia mechaniczna naczyń domózgowych lub wewnątrzmózgowych,
 8. zabiegi chirurgicznego leczenia otyłości.

2. Omówienie założeń do kolejnych etapów zaplanowanych analiz dla taryfikowanych świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:

 1. diagnostyka cukrzycy monogenowej,
 2. diagnostyka zaburzeń czynności układu pozapiramidowego w przebiegu schorzeń – zwyrodnieniowych ośrodkowego układu nerwowego za pomocą radiofarmaceutyków,
 3. hemodiafiltracja (HDF),
 4. system ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) u dzieci i młodzieży do 26. roku życia z cukrzycą typu 1, leczonych przy pomocy pompy insulinowej,
 5. leczenie chorych na nieoperacyjne guzy neuroendokrynne z zastosowaniem znakowanych radioizotopowo analogów somatostatyny.

AS

Źródło: AOTMiT

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz