Lekarze przeciwni informatyzacji? Najpierw e-zwolnienia, teraz IKP

09 Kwietnia 2018, 11:58

Od kilku miesięcy lekarze protestują przeciwko obligatoryjnemu wprowadzeniu elektronicznych zwolnień. Mają też zastrzeżenia do Internetowego Konta Pacjenta. W Ministerstwie Zdrowia właśnie trwają prace nad tym projektem.

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) ma umożliwiać m.in. składanie różnego rodzaju oświadczeń, np. o wyrażeniu zgody na udzielenie określonego świadczenia czy zgody na udzielanie informacji o stanie zdrowia. Ma to być możliwe dopiero po uzyskaniu przez pacjenta dostępu do IKP.

Z IKP skorzysta niewielu pacjentów?

Uzyskanie dostępu do IKP, a następnie do jego funkcjonalności, wymaga dostępu do internetu. „Biorąc pod uwagę, że nie wszyscy pacjenci korzystają z internetu oraz że uzyskanie dostępu do IKP wymaga posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego, profilu zaufanego na ePUAP lub dostępu do Zintegrowanego Informatora Pacjenta, rodzą się wątpliwości dotyczące celowości wprowadzanego systemu, z którego będzie korzystać niewielki procent pacjentów” – podkreśla Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, które oceniało projekt MZ.

Ponadto, w związku z obowiązkiem prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, pojawiają się wątpliwości, w jaki sposób będą gromadzone i przechowywane różnego rodzaju oświadczenia pacjenta (np. na udzielenie określonego świadczenia), które nie zostaną złożone za pośrednictwem IKP, a w postaci papierowej.

Dodatkowe koszty

Usługodawcy i podmioty prowadzące rejestry medyczne są obowiązane zapewnić zgodność swoich systemów teleinformatycznych z minimalnymi wymaganiami technicznymi i funkcjonalnymi, które będą zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. „Z uwagi na fakt, że aktualnie nie wiadomo jakie będą to wymagania, powstają wątpliwości, czy konieczność dostosowania się do tych wymogów nie spowoduje dodatkowych kosztów po stronie usługodawców i podmiotów prowadzących rejestry medyczne” – wskazuje Prezydium NRL.

Do projektu dotyczącego wdrożenia Internetowego Konta Pacjenta uwagi ma również NSZZ Solidarność. O tym, czego one dotyczą pisaliśmy tutaj.

AS

Polecamy również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz