Można na bieżąco śledzić proces zmiany siedziby EMA. Jest specjalne narzędzie

Europejska Agencja Leków (EMA) opublikowała nowe narzędzie pokazujące główne etapy procesu przenoszenia siedziby Agencji do Amsterdamu.

Narzędzie do śledzenia umożliwi wszystkim zainteresowanym stronom śledzenie postępów w tym zakresie. Siedziba EMA zostanie przeniesiona z Londynu do Amsterdamu przed 29 marca 2019 r., czyli dniem wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE. Władze holenderskie zobowiązały się wybudować dla EMA w amsterdamskiej dzielnicy biznesowej Zuidas całkowicie nową, specjalnie dostosowaną siedzibę, która powinna być gotowa do użytku od 15 listopada 2019 r.

Przeprowadzka podzielona na etapy

W okresie przejściowym, do czasu ukończenia budowy nowego budynku, EMA zajmie tymczasowy lokal w dzielnicy Sloterdijk w Amsterdamie. Sprawne przeniesienie siedziby EMA zależy od szeregu działań, które muszą odbywać się w kontekście wspomnianych dwóch kolejnych etapów. Po decyzji UE27 o przeniesieniu siedziby EMA do Amsterdamu, EMA uzgodniła z Holandią wspólną strukturę zarządzania, obejmującą pięć obszarów zadań dotyczących tymczasowej i stałej siedziby, przeniesienia pracowników, aspektów finansowych i prawnych oraz komunikacji zewnętrznej.

Dokument będzie aktualizowany co miesiąc

Narzędzie do śledzenia w pierwszej kolejności przedstawia ogólny przegląd głównych etapów uzgodnionych dla każdego z obszarów zadań, z wyjątkiem komunikacji zewnętrznej, która jest działaniem ad-hoc zależnym od postępu dokonanego w innych obszarach zadań. Następnie bardziej szczegółowo opisuje wyniki dla każdego obszaru zadań, podkreślając wyraźnie czy postępy w ich wypełnianiu są zadowalające. Przedstawione linie czasu są interaktywne, a więcej informacji można uzyskać poruszając kursorem myszy nad każdym przypiętym elementem. Narzędzie do śledzenia to żywy dokument, w którym najważniejszej etapy mogą być dodawane w miarę postępu prac projektowych. Dokument będzie aktualizowany co miesiąc.

Proces zmiany siedziby EMA można śledzić tutaj.

AS

Źródło: URPL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz