Lekarze o elektronicznej dokumentacji: może być chaos i dezinformacja

10 Kwietnia 2018, 9:25 DOKUMENTACJA

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaapelowało do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego o uchylenie przepisu, zgodnie z którym od 1 stycznia 2019 r. świadczeniodawcy będą musieli prowadzić dokumentację medycznej w postaci elektronicznej.

W ocenie samorządu lekarskiego wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej jest poważnym przedsięwzięciem dla każdego podmiotu wykonującego działalność leczniczą, wymaga dużego nakładu czasu i środków finansowych. 

Chaos i dezinformacja

„W związku z powyższym obowiązek ten powinien być wprowadzony w drodze rozważnych zapisów szczebla ustawowego, a właściwym miejscem dla takiej regulacji wydaje się być ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia, a nie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które jest dedykowane dla tych podmiotów, które świadczą usługi zdrowotne w ramach kontraktu z NFZ. Nałożenie w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, na świadczeniodawców obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej (co jest czymś innym niż zdefiniowana w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia „elektroniczna dokumentacja medyczna”) – nie znajduje żadnego uzasadnienia i może potęgować chaos oraz dezinformację wśród lekarzy i lekarzy dentystów oraz podmiotów leczniczych” – czytamy w apelu NRL do ministra zdrowia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od początku 2019 roku obowiązek prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej ma dotyczyć:

  • historii choroby - w przypadku świadczeniodawcy wykonującego działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne; 
  • historii zdrowia i choroby - w przypadku świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem świadczeniodawcy realizującego umowę w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, wykonującego działalność leczniczą w formie praktyki indywidualnej.

AS

Źródło: NIL

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

2 komentarze

dss Środa, 11 Kwietnia 2018, 7:58
po raz kolejny argumenty wyssane z palca. Lekarze nie są w stanie uniknąć cyfryzacji a jedyna możliwość jej wprowadzenia to nie słuchanie tego typu głosów. Pieniądze mają na dostosowanie, biedni nie są i szybko się przyzwyczają.
Rafał Wtorek, 10 Kwietnia 2018, 19:21
Czy mógłbym poprosić o wskazanie konkretnego zapisu w rozporządzeniu z 8 września 2015 w sprawie owu? Sam nie jestem w stanie znaleźć przepisu, który nakładałby obowiązki opisane w artykule. Bardzo dziękuję.