Ważne zmiany personalne u krajowych producentów leków

11 Kwietnia 2018, 10:01 LEKI

Do Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego dołączyły Barbara Misiewicz-Jagielak i Katarzyna Dubno. – Przed Związkiem stoi teraz wiele zadań. Ten rząd dostrzega potrzebę reindustrializacji naszego przemysłu. To szansa na dynamiczny rozwój krajowej branży farmaceutycznej. Aby ją jak najpełniej wykorzystać, postanowiliśmy wzmocnić Zarząd Związku o osoby mające doświadczenie w pracy w krajowych firmach produkujących leki – mówi kierujący Związkiem Krzysztof Kopeć. 

Barbara Misiewicz – Jagielak jest z wykształcenia farmaceutką, ukończyła Gdańską Akademię Medyczną. Od 2006 r. związana jest z Polpharmą SA, gdzie sprawuje funkcję dyrektora ds. Relacji Zewnętrznych. Wcześniej pracowała jako naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami w POW NFZ, gdzie poznała problematykę związaną z finansowaniem świadczeń zdrowotnych.

- Pracując w polskiej firmie wiem, jak ważna przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych jest stabilność i przewidywalność przepisów, zwłaszcza dotyczących refundacji leków. Głęboko wierzę w rozwój krajowej branży farmaceutycznej, dlatego zamierzam skoncentrować się na przygotowywaniu propozycji rozwiązań w zakresie polityki proinwestycyjnej, która jest niezbędna dla rozwoju sektora  - mówi B. Misiewicz – Jagielak. 

Katarzyna Dubno jest absolwentka Szkoły Głównej Handlowej oraz Francuskiego Instytutu Zarządzania. W Grupie Adamed pracuje od 2010 r. Pełni funkcję dyrektora ds. Relacji Zewnętrznych i Ekonomiki Zdrowia. Jest też członkiem Zarządu Fundacji Grupy Adamed, której flagowym programem jest ADAMED SmartUP - program dla młodzieży uzdolnionej w kierunku nauk ścisłych i przyrodniczych. W Polskiej Radzie Biznesu pełni funkcję pełnomocnika Zarządu ds. promocji przedsiębiorczości.

- Doświadczenie zawodowe w polskiej innowacyjnej firmie nauczyło mnie, że czynnikiem stymulującym do inwestowania w badania i rozwój są zachęty promujące aktywne gospodarczo i innowacyjnie przedsiębiorstwa. Zamierzam zabiegać o jak najkorzystniejszy kształt tych zachęt zarówno dla naszej gospodarki, jak i krajowych firm farmaceutycznych – mówi K. Dubno.

Poza tym w skład Zarządu Związku wchodzą Krzysztof Kopeć prezes PZPPF i Grzegorz Rychwalski wiceprezes PZPPF.

PZPPF reprezentuje kilkunastu wiodą­cych krajowych producentów leków. - Promu­jemy regulacje prawne zapewniające przejrzystość systemu i zgodność z prawem UE, które uwzględniają uwarunkowania ekonomiczne ochrony zdrowia w Polsce. Wspieramy uczciwą konkurencję na rynku leków oraz prze­strzeganie Kodeksu Etycznego w za­kresie działań marketingowych. Współpracujemy aktywnie z polskimi ośrodkami naukowymi i wspomagamy rozwój nauki w Polsce. Chcemy być aktywnym członkiem dialogu na temat kształtu systemu ochrony zdrowia w Polsce – mówi Krzysztof Kopeć prezes PZPPF.

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz