BCC oceniło rząd. Jak wypadło MZ w pierwszym kwartale?

11 Kwietnia 2018, 15:02 BCC

Gospodarczy Gabinet Cieni BCC ocenił pierwszy kwartał 2018 roku. Jakie działania i dlaczego powinien podjąć rząd w ochronie zdrowia? Jakie plany MZ zasługują na aprobatę, a jakie są zagrożeniem dla gospodarki i dla przedsiębiorców? BCC odpowiada na te pytania w najnowszym raporcie.

BCC pozytywnie ocenia inicjatywę ministra Łukasza Szumowskiego dotyczącą przeprowadzenia ogólnonarodowej debaty o służbie zdrowia. „To bardzo ważna i niezwykle cenna deklaracja pana Ministra, która powinna być przyczynkiem do stworzenia dokumentu wizji i strategii dla ochrony zdrowia ponad podziałami partyjnymi” – podkreśla BCC.

Przedsiębiorcy postulują tez dalsze procedowanie obywatelskiego projektu o nakładach finansowych na zdrowie, zakładającego ich zwiększenie do 6,8 proc. PKB w trzy lata. Chcą także wypracowania, wraz z resortem nauki i szkolnictwa wyższego, wniosków do dalszych działań wynikających z realizacji programu strategicznego „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED, który został bardzo krytycznie oceniony przez NIK.

Działania zasługujące na aprobatę:

  • Wstrzymanie decyzji o likwidacji NFZ, która to likwidacja była zapowiadana w czasie kampanii wyborczej PiS. Pomysł poprzedniego ministra zdrowia, by przejąć nadzór nad pieniędzmi na świadczenia zdrowotne przez wojewodów, zlikwidowanie odrębnej składki zdrowotnej i zastąpienie jej kwotą płaconą z podatków, był szeroko krytykowany przez ekspertów ochrony zdrowia i Gabinet Cieni BCC. Wskazane byłoby teraz, by NFZ miał jak najszybciej prezesa, a nie jak do tej pory tylko p.o. prezesa.
  • Zapowiedź powołania Agencji Badań Medycznych, która miałaby zajmować się oceną projektów badawczo-rozwojowych z obszaru technologii medycznych. W przypadku pozytywnego wpływu tych produktów na pacjentów stwarzałaby warunki do ich refundacji.
  • Zapowiedź przygotowania projektu rozporządzenia, którego celem jest odbiurokratyzowanie i obniżenie kosztów pracodawców dotyczących obowiązkowych badań lekarskich pracowników. Ma to nastąpić dzięki przeniesieniu tych badań do podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i wystawianiu zaświadczeń o zdolności do pracy przez lekarzy rodzinnych. Zlikwidowane maja być tez wymogi dotyczące badań specjalistycznych i zmodyfikowane podejście do wyników badań.
  • Powołanie przez ministra zdrowia zespołu ds. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz wprowadzenie pilotażu środowiskowego modelu opieki psychiatrycznej, opartego na tzw. centrach zdrowia psychicznego, który ma ruszyć od 1 lipca i trwać przez 3 lata.

Zagrożenia dla gospodarki i przedsiębiorców:

  • Brak realizacji przez Ministerstwo Zdrowia ustaleń dotyczących „Ratunkowego dostępu do technologii lekowych” i odrzucanie większości wniosków pacjentów na skorzystanie z 10-milionowego funduszu, utworzonego na ten cel. Nawet wnioski uznane przez resort mają problem z finasowaniem przez NFZ. Obowiązki finansowe wynikające z realizacji tego dostępu są też przerzucane na szpitale. Cała sytuacja związana jest z niespójnym prawem, a konkretnie z ustawą o sieci szpitali, w której nie przewidziano takich płatności ze strony NFZ na rzecz szpitali. To jeszcze kolejny argument przemawiający za koniecznością jak najszybszej nowelizacji ustawy o sieci szpitali.
  • Przeciągające się prace nad nowelizacją ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników wykonujących zawody medyczne. W sytuacji coraz większych problemów kadrowych w ochronie zdrowia, grozi to dalszym pogłębianiem się tego zjawiska, które zagraża bezpieczeństwu zdrowotnemu Polaków.
  • Pogarszająca się sytuacja finansowa i kadrowa szpitali powiatowych, które posiadają ponad 50 proc. wszystkich łóżek szpitalnych w kraju i realizują ponad 60 proc. hospitalizacji. Otrzymują niestety tylko 40 proc. środków przekazywanych na ten cel. Zachodzi potrzeba nowelizacji ustawy o sieci szpitali, również w tym aspekcie.
  • Brak zapowiedzi konkretnych działań przez ministra zdrowia w związku z jego wypowiedzią, że prywatny sektor jest ważnym graczem i bez niego system opieki zdrowotnej nigdy nie będzie funkcjonował poprawnie. Wobec szeregu, wręcz wrogich, działań wobec sektora prywatnego poprzedniego ministra, konieczne jest przedstawienie przez ministra zdrowia programu działań, zgodnie z przedstawioną przez niego deklaracją.

Aleksandra Smolińska

Źródło: BCC

Foto: BCC

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz