NFZ: Jesienią pilotaż koordynowanej opieki w chorobie Parkinsona

11 Kwietnia 2018, 19:50 seniorzy

W tym roku ruszy program pilotażowy wdrażający model kompleksowej i koordynowanej opieki nad pacjentami z chorobą Parkinsona. Zapowiedział to dziś szef NFZ Andrzej Jacyna. 

O tym jak powinna być realizowana opieka nad tą grupą pacjentów rozmawiano dziś podczas konferencji na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

- 1 października jest najbardziej realną, zbliżoną datą kiedy będziemy mogli rozpocząć program pilotażowy koordynowanej opieki nad pacjentem z Chorobą Parkinsona. To będzie wymagać wiele pracy od urzędników, ale ważne żebyśmy jak najszybciej wystartowali z projektem, choćby tylko z kilkoma ośrodkami. Chcemy zapewnić wysoko wyspecjalizowaną opiekę pacjentom - mówił podczas konferencji Andrzej Jacyna, pełniący obowiązki prezesa NFZ.

Małgorzata Gałązka-Sobotka podkreślała, że kluczową rolę w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów z tą chorobą powinny pełnić ośrodki koordynujące gwarantujące najbardziej efektywną i skuteczną opiekę. 

Liczba pacjentów rośnie, wydatki też

Na leczenie schorzeń PD (Parkinson's disease) tylko w 2014 r. NFZ wydał prawie 53,8 mln złotych. W kolejnym roku było to ok. 58 mln, a w 2016 -  66,7 mln zł. Jednak do wydatków ponoszonych przez NFZ doliczyć powinno się inne koszty. W 2016 r. ZUS wydał 50 mln zł na zwolnienia lekarskie i renty. Z kolei koszty utraty produktywności wyliczane są na 45-113 mln zł (w zależności od przyjętych parametrów oceny kapitału ludzkiego). Raport Uczelni Łazarskiego na ten temat dostępny jest tutaj

Nowy program specjalistycznej opieki nad chorymi sfinansowany miałby zostać dzięki tzw. ustawie 6 proc., dzięki której do 2025 r. systematycznie mają rosnąć nakłady na ochronę zdrowia.  Ponadto program może wygenerować oszczędności - za sprawą spowolnienia rozwoju choroby i ograniczonych powikłań. Osoby objęte kompleksową opieką oraz leczone z objawów PD mniej narażone są na urazy, takie jak złamanie szyjki kości udowej, które występuje często u osób chorych na Parkinsona. Ograniczenie tego typu zdarzeń przyniosłoby NFZ wymierne oszczędności. 

Założenia prowadzenia skoordynowanej opieki nad pacjentami

Podczas konferencji przedstawiono proponowany model skoordynowanej opieki nad osobami z PD. W Polsce choruje ponad 98 tys. pacjentów. Polskie Towarzystwo Choroby Parkinsona wraz z Instytutem Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, w swoim raporcie zarekomendowały m.in:
Utworzenie krajowego rejestru pacjentów chorych na Parkinsona. Wciąż pozostaje znaczna grupa pacjentów, która nie jest diagnozowana w publicznych ośrodkach zdrowia. Bazując na samych statystykach NFZ liczbę chorych można określić na ok. 90 tys. W tej sytuacji ciężko jest monitorować rzeczywisty rozwój problemu w Polsce, a tym bardziej oceniać skuteczność w leczeniu pacjentów.

Lepszy model finansowania i monitorowania skuteczności leczenia choroby. Obecnie fundusze na leczenie choroby Parkinsona pochodzą z budżetu przeznaczonego na schorzenia neurologicznie. 60-70 proc. tej grupy schorzeń stanowią urazy kręgosłupa. W tej sytuacji pacjenci zmuszeni są na czekanie w dłuższych kolejkach po zabieg DBS (chirurgiczna metoda leczenia polegająca na implantacji urządzenia wysyłającego impulsy elektryczne do określonej części mózgu), bądź terapie infuzyjne (duodopę i apomorfinę). 

Model kompleksowej rehabilitacji pacjentów - w obecnym momencie nie funkcjonuje należycie. Po zakończeniu hospitalizacji w oddziale neurochirurgicznym pacjent powinien zostać objęty opieką neurologa bądź wyszkolonej pielęgniarki, mieć możliwość korzystania z częstych wizyt lub krótkotrwałych hospitalizacji w ciągu pierwszego półrocza. Równolegle chory powinien zostać objęty opieką dietetyka, logopedy i psychologa. Pacjent powinien również powtarzać czynności rehabilitacyjno-ruchowe. Leczenie w centrum terapii kompleksowej pozwoliłoby na monitoring stanu chorego i możliwe szybkie reagowanie na zaistniałe komplikacje.

Utworzenie ośrodków koordynujących to podstawowe założenie poprawy skuteczności w leczeniu PD. Planowane jest powstanie kilku oddziałów neurologii z poradnią przyszpitalną, posiadającą kompetencję w leczeniu Choroby Parkinsona. Ośrodek będzie gwarantował wykwalifikowany zespół specjalistów w tej przypadłości oraz dostęp do wszelkich obecnie finansowanych ze środków publicznych świadczeń tj. leczenia neurochirurgicznego i programu lekowego oraz rehabilitacji. - Mnożenie centrów nie wpływa korzystnie na jakość leczenia, liczą się ośrodki wykonujące jak największą liczbę zabiegów - komentował dr. Dariusz Koziorowski

- Pacjenci potrzebują mieć gwarancję, że profesjonaliści są w jednym miejscu w wyspecjalizowanych ośrodkach leczniczych (…) Deklaracja prezesa Andrzeja Jacyny to bardzo dobra wiadomość dla wszystkich pacjentów i mam nadzieje, że będziemy mogli się ponownie spotkać w październiku w celu ocenienia postępów nad projektem NFZ- skomentowała  Małgorzata Gałązka-Sobotka z Uczelni Łazarskiego.

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz