AOTMiT oceni efektywność leków dla seniorów 75+

12 Kwietnia 2018, 13:59 leki

Na najbliższym posiedzeniu Rada Przejrzystości AOTMiT przygotuje opinie odnośnie efektywności wybranych produktów leczniczych w populacji osób powyżej 75 roku życia z 27 grup limitowych.

Posiedzenie Rady Przejrzystości zostało zaplanowane na 16 kwietnia. 

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie opinii odnośnie efektywności wybranych produktów leczniczych w populacji osób powyżej 75 roku życia z grup limitowych:

  103.2, Antybiotyki aminoglikozydowe do stosowania pozajelitowego - gentamycyna
  110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne
  110.2, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - płynne postacie farmaceutyczne
  12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego
  12.2, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne
  120.2, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inne immunosupresanty - metotreksat do stosowania podskórnego
  128.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - progestogeny - megestrol do podawania doustnego - postacie płynne
  133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów
  136.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - leflunomid 150.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - oksykodon
  165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna 192.0, Leki przeciwmalaryczne - chlorochina - choroby z autoagresji
  194.1, Leki przeciwrobacze - mebendazol 194.2, Leki przeciwrobacze - pyrantel - stałe postacie farmaceutyczne
  196.0, Kortykosteroidy do stosowania do nosa 197.1, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o krótkim działaniu
  198.0, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe
  199.1, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w niskich dawkach
  199.2, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w średnich dawkach
  199.3, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w wysokich dawkach
  20.0, Produkty do doustnej suplementacji potasu 200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole
  201.1, Wziewne leki antycholinergiczne o krótkim działaniu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-2-adrenergicznymi o krótkim działaniu
  201.3, Wziewne leki antycholinergiczne o długim działaniu - produkty złożone z lekami beta-2-adrenergicznymi o długim działaniu
  203.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - teofilina - postacie o przedłużonym uwalnianiu
  208.0, Antybiotyki aminoglikozydowe do stosowania do oczu 22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych
  226.0, Leki antycholinergiczne do stosowania do oczu - atropina 242.0, Leki działające na układ nerwowy - pregabalina
  3.1, Leki działające ochronnie na śluzówkę żołądka - sukralfat - stałe postacie farmaceutyczne
  3.2, Leki działające ochronnie na śluzówkę żołądka - sukralfat - płynne postacie farmaceutyczne
  49.0, Mikonazol w skojarzeniu z mazipredonem - do stosowania na skórę 50.0, Dermatologiczne leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - terbinafina
  59.0, Leki antyseptyczne i dezynfekcyjne do stosowania dopochwowego - pochodne imidazolu o działaniu przeciwgrzybiczym
  83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego 85.0, Hormony trzustki - glukagon

W planach jest także przygotowanie opinii w sprawie porównanie skuteczności i bezpieczeństwa leku SYMTUZA (darunavir/cobicistat/ emtricitabine/tenofovir alafenamide) w porównaniu z terapiami opartymi o leki dotychczas finansowane w ramach programu polityki zdrowotnej „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2017-2021” oraz oceny efektywności kosztowej danej terapii, w odniesieniu do rzeczywistej wartości nowo zarejestrowanego leku, dającej uzasadnianie do ew. wprowadzenia leku do ww. programu.

Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia współfinansowanego przez UE w ramach EFS: „Program identyfikacji osób z wysokim ryzykiem nowotworów dziedzicznych z udziałem poradni genetycznych i lekarzy rodzinnych”.

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

  1. „Profilaktyka chorób nowotworowych w populacji wysokiego ryzyka w Gminie Polanica-Zdrój”.
  2. „Program szczepień ochronnych przeciwko meningokokom” (Piekary Sląskie).
  3. „Program polityki zdrowotnej Gminy Mietków na lata 2018-2020 obejmujący szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)”.

AS

Źródło: AOTMiT

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz