2,5 mln zł z MZ na badanie wpływu klimatu na zdrowie

13 Kwietnia 2018, 9:39 MINISTERSTWO ZDROWIA

Ministerstwo Zdrowia chce przeznaczyć 2,5 mln zł na badanie i ocenę wpływu klimatu na stan zdrowia oraz wypracowanie działań związanych z adaptacją do jego zmian. Zadanie ma być realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs na badanie i ocenę wpływu klimatu na stan zdrowia oraz wypracowanie działań związanych z adaptacją do jego zmian. Realizacja tego zadania ma polegać na:

  • prowadzeniu systematycznego monitoringu i stworzeniu interaktywnego systemu rejestrowania i statystyki występowania chorób klimatozależnych; należy przy tym uwzględnić nie tylko zdarzenia zdrowotne bezpośrednio spowodowane przez czynniki klimatyczne, ale także te, które zależą od klimatu w sposób pośredni;
  • przeprowadzeniu analizy dostępnych danych epidemiologicznych zróżnicowania czasowo-przestrzennego umieralności i chorobowości hospitalizowanej z powodu chorób klimatozależnych;
  • przeprowadzeniu analizy badań epidemiologicznych skutków niekorzystnych zdarzeń o charakterze klimatozależnym takich jak fale upałów i chłodu, powodzie, silne burze i wiatry; analiza prowadzona będzie w oparciu o rzetelne i obiektywne dane, przy czym Zleceniodawca zastrzega, że nie udostępnia posiadanych danych. Obowiązek przygotowania odpowiednich materiałów na potrzeby niniejszego badania będzie spoczywał na Realizatorze. Ponadto Realizator zapewni ewentualnym respondentom pełną anonimowość podczas prowadzonych badań;
  • opracowaniu raportu zawierającego trendy i prognozy umieralności i chorobowości z powodu chorób klimatozależnych, a także wnioski i rekomendacje dla jednostek systemu ochrony zdrowia w zakresie adaptacji do zmian klimatu, w oparciu o rekomendacje WHO lub innych uznanych międzynarodowo organizacji lub instytucji.

Badania i monitoring ma dotyczyć całej populacji mieszkańców na terenie kraju.

Na realizację zadania w ramach ogłaszanego konkursu przeznaczono dotację celową w kwocie 2,5 mln zł ze środków budżetu państwa, w tym:

  • w 2018 r. –  500 000 zł;
  • w 2019 r. – 1 000 000 zł;
  • w 2020 r. – 1 000 000 zł;

AS

Źródło: MZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz