Ekspresowe tempo prac nad nowelą Prawa farmaceutycznego

13 Kwietnia 2018, 11:56 SEJM

Na jednym posiedzeniu zakończyły się prace w sejmowej podkomisji nad projektem zmian w Prawie farmaceutycznym. Teraz projekt trafi z powrotem do sejmowej Komisji Zdrowia. 

Błyskawicznie potoczyły się dziś prace w nadzwyczajnej podkomisji, która zajmowała się projektem zmian w Prawie farmaceutycznym. W trakcie posiedzenia, poza poprawkami redakcyjnymi i legislacyjnymi, zgłoszona została poprawka dotycząca składania oświadczeń o ewentualnym konflikcie interesów przez pracowników inspekcji farmaceutycznej. Autorem poprawki jest klub Nowoczesna.

Ministerstwo Zdrowia zgłosiło natomiast autopoprawkę dotyczącą zniesienia obowiązku raportowania stanów magazynowych do SMOPL. W ten sposób resort przychylił się do postulatów rynku farmaceutycznego.

Poprawki zostały przyjęta przez podkomisje. Projekt w tym kształcie trafi teraz z powrotem na posiedzenie sejmowej Komisji Zdrowia.

Co w nowelizacji?

W nowelizacji zniesiono m.in. obowiązek załączania do wniosku o rozpoczęcie badania klinicznego, który sponsor składa do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych oraz do komisji bioetycznej, umów dotyczących badania klinicznego zawieranych między stronami biorącymi udział w badaniu klinicznym.

W nowelizacji znalazły się też przepisy dotyczące konfliktu interesów oraz Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi.

Więcej na temat zmian pisaliśmy tutaj.

AS

Źródło: Sejm

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz