R. Janiszewski: dane o wykorzystaniu ryczałtu budzą wątpliwości

13 Kwietnia 2018, 11:21 Rafał Piotr Janiszewski

Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia ustalił kwoty ryczałtów na pierwsze półrocze br. dla placówek wchodzących w skład sieci szpitali. Zdecydowana większość szpitali, bo aż 456 zrealizowało ryczałt na poziomie powyżej 100 proc. 110 szpitali wykonało ryczałt na poziomie: 90 - 100 proc. Jedynie 24 placówki wykonało ryczałt na poziomie poniżej 90 proc. O komentarz poprosiliśmy Rafała Janiszewskiego, właściciela kancelarii doradczej z zakresu ochrony zdrowia.

Dane dotyczące realizacji ryczałtów podstawowego zabezpieczenia szpitalnego z jednej strony dają jakiś obraz aktywności szpitali, z drugiej jednak zastanawia przydatność tych statystyk. Jeśli bowiem prezentuje się je w innych przedziałach procentowych niż wynikające z przepisu, to dyrektorzy placówek nie są w stanie określić jakie mają szanse na zwiększenie wartości ryczałtów na kolejny okres.

Ci, którzy ciężko pracowali, w nagrodę będą mogli pracować jeszcze więcej

456 szpitali zrealizowała ryczałt na poziomie wyższym niż 100 proc., ale tylko 10 wykonało ponad 110 proc. Tak więc okazać się może, że spora część szpitali realizując ryczałt znacznie powyżej jego wartości, poniosła koszty przekraczające wartość umowy. Trzeba przy tym podkreślić, że zwrotu owych „nadwykonań” nie otrzymają. Swoistą nagrodą za przekroczenie planu, jest szansa na uzyskanie wyższej wartości ryczałtu na kolejny okres. Zatem ci, którzy ciężko pracowali, w nagrodę będą mogli pracować jeszcze więcej. Dodatkowo warto zastanowić  się  jaka kwota będzie rozdysponowana na podwyższenie ryczałtów. Jeśli jest to zapowiedziane przez NFZ 230 milionów to należy pamiętać, że zgodnie ze wzorem na obliczanie wartości ryczałtu, działają już współczynniki Q.

Więcej pieniędzy za jakość

Spełnienie wymogów jakościowych (akredytacji) sprawi, że część placówek otrzyma większe wartości wynikające z zastosowania współczynnika. Dalej w kolejce do pieniędzy znajdą się świadczeniodawcy, względem których płatnik ma zobowiązania za świadczenia rozliczane na zasadach odrębnych. W tej grupie jest również refundacja leków w zakresie programów lekowych, które weszły w trakcie obowiązywania ryczałtów a których przewidywana wartość nie była odzwierciedlona w planach finansowych. Wszak właśnie z tego powodu umowy na nowe programy lekowe często opiewały na znacznie mniejsze kwoty niż realne potrzeby.

Liczba świadczeń nie wzrośnie

Zatem ile faktycznie pieniędzy zostanie w oddziałach NFZ i jaka z nich część będzie przeznaczona na wzrost wartości ryczałtu wynikający z przekroczenia planu? Sądzę że niewielka. Zatem na podstawie przekazanych przez NFZ informacji, nie można wyciągać wniosku, że realizacja ryczałtów i kwota jaką NFZ posiada na zwiększenie wartości umów wpłynie istotnie na zwiększenie ilości świadczeń.

Obrazową będzie liczba i rodzaj świadczeń jakie zrealizują świadczeniodawcy w kolejnym ryczałcie. Bowiem jeśli wykonując np. 106% ryczałtu, świadczeniodawca otrzyma kolejny o 1 proc. wyższy, to realizując kolejny może istotnie zmodyfikować swoje działania. Dla wielu racjonalnym działaniem stanie się ustabilizowanie przychodów i zmiana ze strategii maksymalizacji przychodów na optymalizację kosztów.

Rafał Janiszewski

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz