Jest projekt dot. norm zatrudnienia pielęgniarek: 0,6 i 0,7 na łóżko

13 Kwietnia 2018, 15:52

Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia, w którym Ministerstwo Zdrowia ustaliło normy zatrudnienia pielęgniarek na poszczególnych oddziałach szpitalnych. Zaproponowane wskaźniki zatrudnienia pielęgniarek i położnych wynoszą: 0,6 na łóżko (dla oddziałów o profilu zachowawczym) i 0,7 (dla oddziałów o profilu zabiegowym) wraz z wymaganymi kwalifikacjami zawodowymi.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych jest rezultatem opracowania „Strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce”. W trakcie prac nad strategią określono wskaźniki zatrudnienia pielęgniarek i położnych w wymiarze 0,6 na łóżko (dla oddziałów o profilu zachowawczym) i 0,7 (dla oddziałów o profilu zabiegowym) wraz z wymaganymi kwalifikacjami zawodowymi.

Normy dla pielęgniarek

W celu zapewnienia właściwej realizacji świadczeń na bloku operacyjnym wprowadzono wymóg zapewnienia w zakresie kwalifikacji personelu wymagania kwalifikacyjne i etatowe dla pielęgniarek na bloku operacyjnym (obecność dwóch pielęgniarek, a w sytuacji wykonywania zabiegów ginekologicznych położnych, na każdy stół operacyjny, zgodnie z czasem udzielania świadczeń określonym w harmonogramie pracy). Analogiczne rozwiązania istnieją w odniesieniu do lekarzy.

Umożliwiono także realizację świadczeń gwarantowanych udzielanych w trybie leczenia jednego przez położną w sytuacji gdy jest to właściwe dla zakresu udzielanych świadczeń. Jest to rozwiązanie analogiczne do wyżej opisanego sposobu udzielania świadczeń na bloku operacyjnym realizowanych w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej.

Zmiany już w połowie przyszłego roku

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2019 r., z wyjątkiem przepisów, które odnoszą się do zapewnienia równoważnika co najmniej 2 etatów pielęgniarek lub położnych o odpowiednich kwalifikacjach w zakresie specjalizacji i kursów kwalifikacyjnych. Te wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

AS

Źródło: RCL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

3 komentarze

Gość 1 Poniedziałek, 16 Kwietnia 2018, 0:39
A jakie normy zastosować do stacji dializ z pododzialem nefrologicznym. Jeśli na stacji jest 17 stanowisk dializacyjnych w tym 1 stanowisko dializ ostrych ( realizuje się dziennie 3 zmiany po 17 pacjentow) . Na pododdziale nefrolog. Jest 5 łóżek. Stacja obsługuje też dializy otrzewnowe.
Czy ktoś ustalił dla takiego oddziału normy?
Rozita Poniedziałek, 07 Stycznia 2019, 18:34
Dostałaś odpowiedź na swoje pytanie?Ja nigdzie nie mogę znaleźć norm dla pielęgniarek dializacyjnych.
Piguła Niedziela, 15 Kwietnia 2018, 4:16
0,7 to sobie można wypić na imprezie a nie przeliczac na łóżko i na oddzial. Paranoja.