150 tys. z Funduszu Hazardowego na walkę z hałasem

16 Kwietnia 2018, 12:11 pieniądze

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło kolejny konkurs w ramach Narodowego Programu Zdrowia. Tym razem chodzi o ograniczenie ryzyka zdrowotnego wynikającego z hałasu.

Zadanie polega na:

  • określeniu wskaźników odzwierciedlających relacje między narażeniem na hałas a efektem szkodliwym lub uciążliwym oddziaływania hałasu na potrzeby sporządzania map akustycznych lub innych dokumentów dotyczących oceny stanu akustycznego środowiska, kierując się potrzebą ochrony zdrowia ludzi,
  • określeniu sposobów oceny stanu akustycznego środowiska przy wykorzystaniu wskaźników odzwierciedlających relacje między narażeniem na hałas a jego efektem szkodliwym lub uciążliwym, kierując się potrzebą ochrony zdrowia ludzi,
  • określeniu podstawowych zaleceń służących opracowaniu wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych programów ochrony środowiska w zakresie ochrony przed hałasem.

Przez efekt szkodliwy hałasu rozumie się skutki szkodliwe dla zdrowia ludzi, a przez efekt uciążliwy hałasu - negatywne reakcje człowieka bez zauważalnych szkodliwych skutków dla jego zdrowia.

Jak zaznacza MZ, wypracowana metodologia powinna mieć zastosowanie dla oceny środowiskowych zagrożeń zdrowia całej populacji mieszkańców na terenie kraju.

Na realizację zadania resort chce przeznaczyć 150 tys. zł

Pieniądze będą pochodziły ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Zadanie należy zrealizować nie później niż od maja 2018 r. do dnia 1 grudnia 2018 r.

AS

Źródło: MZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz