Wojewódzki koordynator ratownictwa med. Kto może nim zostać?

16 Kwietnia 2018, 14:00 Ratownicy

Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie zakresu zadań wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego. Nowe regulacje mają umożliwić wykonywanie funkcji wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego również przez pielęgniarkę systemu oraz ratownika medycznego. 

 

Zmiana rozporządzenia wynika z uchwalonej w ubiegłym tygodni przez Sejm nowelizacji ustawy o państwowym ratownictwie medycznym. Ww. ustawa wprowadziła zmianę nazwy stanowiska z dotychczasowej: „lekarz koordynator ratownictwa medycznego” na „wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego”.

Ustawa umożliwi też zatrudnianie na tym stanowisku, poza lekarzem systemu również, ratownika medycznego oraz pielęgniarkę systemu, z co najmniej 4-letnim doświadczeniem w pracy na stanowisku dyspozytora medycznego oraz wykształceniem wyższym I-go stopnia. Dodatkowo został wprowadzony wymóg posiadania ważnego zaświadczenia o ukończeniu kursu dla wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu zadań wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz