Są propozycje RPP do zmian w opiece psychiatrycznej i leczeniu uzależnień

16 Kwietnia 2018, 13:50

Odstąpienie od określania liczby psychiatrów dziecięcych na łóżka oraz określenie jakie rodzaje sesji psychoterapeutycznych przysługują pacjentowi w szpitalu to m.in. propozycje Rzecznika Praw Pacjenta do projektu rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Bartłomiej Chmielowiec zgłosił następujące propozycje:

  1. uregulowanie obowiązku całodobowej opieki pielęgniarskiej (we wszystkie dni tygodnia) w całodobowych oddziałach terapii uzależnienia od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych. Obecnie kwestia ta nie jest uregulowana w żadnym akcie prawnym, nie zakłada jej również projekt rozporządzenia. Rzecznik uważa, że przyjęcie takiego rozwiązania wpłynie na jakość opieki nad pacjentami oraz ich bezpieczeństwo.
  2. odstąpienie od określania etatu przeliczeniowego lekarzy psychiatrów na łóżka (miejsca) i pozostawienie równoważnika etatu psychiatry dziecięcego bez względu na liczbę łóżek (miejsc) – w odniesieniu do świadczeń psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży. Rzecznik zwracał uwagę Ministra Zdrowia na ten problem już wcześniej, m. in. wskazując na braki kadrowe lekarzy ze specjalizacją psychiatrii dzieci i młodzieży. Propozycja w takiej formie jest rozwiązaniem doraźnym na czas wprowadzenia zmian systemowych i ustabilizowania sytuacji kadrowej. Rzecznik uważa, że przepisy w tym zakresie powinny przybrać inny kształt, tak aby w pełni zabezpieczyć pacjentów.
  3. wątpliwość dotycząca zniesienia minimalnego czasu trwania wizyt. W projekcie  rozporządzenia usunięto minimalne wymagania dotyczące czasu trwania wizyt i porad lekarskich, psychologicznych, instruktorów terapii uzależnień i terapeutów w świadczeniach realizowanych w warunkach ambulatoryjnych psychiatrycznych i leczenia środowiskowego (domowego), a także leczenia uzależnień. Zaproponowano uelastycznienie procesu terapeutycznego i dostosowanie realizacji świadczeń do potrzeb pacjentów oraz świadczeniodawców. Rzecznik podkreślił, że przyjęcie takiego rozwiązania może przyczynić się do indywidualnego podejścia do pacjenta – co będzie dla niego znaczną korzyścią. Niemniej zauważa również zagrożenie, że wizyty mogą być coraz krótsze, a w związku z tym może obniżyć się jakość świadczonych usług.
  4. rozważenie doprecyzowania wprost, jakie rodzaje sesji psychoterapeutycznych przysługują pacjentowi w szpitalu, tj. indywidualne, grupowe oraz rodzinne.

Pacjenci z podwójną diagnozą

Rzecznik Praw Pacjenta pozytywnie ocenił wyodrębnienie świadczeń gwarantowanych dla pacjentów z podwójną diagnozą, tj. terapii dla uzależnionych od alkoholu ze współistniejącymi innymi zaburzeniami psychicznymi, głównie psychotycznymi. Bartłomiej Chmielowiec wskazał, że zaopatrywanie pacjentów w świadczenia na wcześniejszym etapie hospitalizacji może wpłynąć na obniżenie liczby realizacji świadczeń stacjonarnych leczenia psychiatrycznego.

AS

Źródło: RPP

Foto: RPP

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz