Przesiewowe badania słuchu i leki dla seniorów oceni Rada Przejrzystości

17 Kwietnia 2018, 9:13 AOTMiT

Działająca przy AOTMiT Rada Przejrzystości oceni w przyszłym tygodniu m.in. efektywności kolejnych leków w populacji osób powyżej 75 roku życia, m.in. kardiologiczne i przeciwwymiotne. Ocenie podlegać będą też programy zdrowotne - w tym duży profilaktyki wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu, głosu i mowy wśród uczniów klas I szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego na lata 2018-2021, ale też mniejsze np. w zakresie profilaktyki nietrzymania moczu w Legionowe czy szczepienia przeciw grypie. 

Posiedzenie Rady Przejrzystości zaplanowano na 23 kwietnia 2018 r.  

Refundacja leków i środków spożywczych

Planowane jest przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku ORFADIN (nitisinonum) we wskazaniu: leczenie tyrozynemii typu 1 (HT-1) ICD-10 E70.2 oraz ocena środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego NUTILIS CLEAR we wskazaniu: terapia dysfagii u dorosłych pacjentów po udarze mózgu oraz z aspiracją o nasileniu 10-14 pkt w skali GUSS.

Leki 75 plus dla seniorów

Przygotowane mają zostać opinie odnośnie efektywności wybranych produktów leczniczych w populacji osób powyżej 75 roku życia z grup limitowych:

145.0, Leki stosowane w leczeniu dny – febuxostat 188.0, Leki parasympatykomimetyczne - bromek pirydostygminy 205.1, Leki mukolityczne – karbocysteina 206.1, Leki przeciwhistaminowe o działaniu przeciwwymiotnym - tietyloperazyna - postacie do podawania doodbytniczego 206.2, Leki przeciwhistaminowe o działaniu przeciwwymiotnym - tietyloperazyna - postacie do podawania doustnego 210.0, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania do oczu – diklofenak 226.0, Leki antycholinergiczne do stosowania do oczu – tropikamid 24.2, Leki antyfibrynolityczne - kwas traneksamowy do stosowania doustnego - postacie stałe 245.0, Leki stosowane w chorobach dróg żółciowych i wątroby - kwas ursodeoksycholowy 26.0, Witamina B12 – cyjanokobalamina 33.1, Leki rozszerzające naczynia krwionośne - organiczne azotany - trójazotan glicerolu - do podawania doustnego 33.2, Leki rozszerzające naczynia krwionośne - organiczne azotany - trójazotan glicerolu - produkty o natychmiastowym działaniu 34.1, Leki rozszerzające naczynia krwionośne - organiczne azotany - dwuazotan i monoazotan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne 51.0, Enzymy stosowane w oczyszczaniu ran 7.1, Leki przeciwwymiotne - antagoniści receptora serotoninowego - postacie do podawania doustnego 75.2, Leki urologiczne stosowane w nietrzymaniu moczu - solifenacyna, tolterodyna.

Import docelowy

Rada ma się też wypowiedzieć w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację w ramach importu docelowego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego MCT Pepdite we wskazaniach: deficyt VLCAD, deficyt LCHAD.

Ministerialny program dla Lubelszczyzny

Zaopiniowany ma być projekt programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia współfinansowany przez UE w ramach EFS: „Program profilaktyki wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu, głosu i mowy wśród uczniów klas I szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego na lata 2018-2021”.

Programy samorządowe

Ocenie podlegać będą także programy polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

  1. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Łodzi na lata 2018-2020”.
  2. „Profilaktyka nietrzymania moczu (NTM) dla mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo w wieku 50 plus”.
  3. „Walczymy z grypą w Gminie Siewierz”.
  4. „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób powyżej 60 roku życia na lata 2018-2022 w Gminie Wasilków”.
  5. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Hajnówki po 65 roku życia”.
  6. „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60 roku życia w Gminie Kłodawa na lata 2018-2019”.
  7. „W Świdnicy bez próchnicy”.

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz