Jak poprawić dostęp do stomatologii dziecięcej? RPP pyta MZ o działania i wskazuje co zmienić

27 Listopada 2015, 7:48 RPP

Rzecznik Praw Pacjenta wystąpił do ministra zdrowia z prośbą o przekazanie informacji jakie działania ministerstwo podejmuje lub planuje podjąć w sprawie dostępu do specjalistycznego leczenia stomatologicznego oraz poprawy wczesnej diagnostyki i profilaktyki w tym zakresie.

Zdaniem rzecznika obszary wymagające obecnie naprawy  to m.in.:

  • brak możliwości łączenia świadczeń profilaktycznych ze świadczeniami ogólnostomatologicznymi dla dzieci i młodzieży;
  • brak możliwości świadczenia profilaktycznego u dzieci w wieku 3 lat;
  • niewystarczający zakres świadczeń w koszyku świadczeń gwarantowanych;
  • niewystarczająca dostępność do opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży w Polsce, realizowanej w ramach umów z NFZ.

Obszary te zostały zdiagnozowane w wyniku współpracy RPP  z konsultantem krajowym w dziedzinie stomatologii dziecięcej.

W piśmie do ministerstwa Rzecznik zwrócił także uwagę na kwestię dostępu lekarzy do specjalizacji dentystycznych i wystąpił o informację czy ministerstwo  planuje jakiekolwiek działania w tym zakresie. Jak wynika z raportu Naczelnej Izby Lekarskiej specjalizacje takie jak periodontologia oraz ortodoncja są bardzo rzadko wybierane przez lekarzy.

AG

Źródło: brpp.gov.pl

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz