I wespół w zespół: kto zdecyduje o kształcie ochrony zdrowia

19 Kwietnia 2018, 11:26

Powołany wczoraj zespół ekspertów, którzy mają wypracować rozwiązania na kolejne wiele lat jak zawsze przy takich okazjach budzi kontrowersje. Mamy w nim wielu klinicystów. Brakuje m.in. samorządowców czy reprezentantów osób niepełnosprawnych oraz seniorów - choć zapewnienie godnej opieki w akceptowalnych kosztach zwłaszcza tym ostatnim to kluczowe wyzwanie dla systemów ochrony zdrowia, nie tylko w Polsce. 

Oczywiście nie ma takiego składu, który zadowoliłby wszystkich. Nasi czytelnicy śledzący co dzieje się w ochronie zdrowia z pewnością na pierwszy rzut oka dostrzegą przynajmniej kilka potencjalnych punktów zapalnych na linie związkowcy - biznes i innych. 

Jak na tak duże grono można też odnieść wrażenie, że ochrona zdrowia szpitalami stoi i stać ma nadal. A wśród specjalistów królują kardiolodzy. Choć mieliśmy odwracać piramidę i więcej kompetencji i pieniędzy kierować do POZ i AOS. Brakuje samorządowców, choć jak pokazuje historia zmian w ochronie zdrowia to oni w ostatecznym rozrachunku płacą za decyzje podejmowane "na górze" czy to systemowe czy gaszące pożary. Dofinansowują placówki, spłacając długi, inwestując w rozwój, a także łatają niedobory przez programy profilaktyczne. Z organizacji pacjenckich widać przewagę onkologii. Trudno też mówić o ponadresortowym podejściu jeśli chodzi o przedstawicieli administracji (edukacja, sport, finanse, przedsiębiorczość), czy np. profilaktyce w kontekście żywienia (brak Instytutu, dietetyków). Znalazło się za to miejsce dla jednego farmaceuty. 

Widać też braki po stronie opozycji - choć założenia są takie, że program ma być apolityczny, do realizacji przez kolejne rządy, niezależnie od tego, kto wygra wybory. 

Ale cóż - im więcej osób tym trudniej o wspólne wnioski. 

 • Beata Ambroziewicz – członek zarządu Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, Prezes Polskiej Unii Organizacji Pacjentów "Obywatele dla Zdrowia", organizacja „Serce dla Kardiologii”
 • Roman Badach - Rogowski -  przewodniczący Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego
 • dr Marek Balicki - psychiatra,były Minister Zdrowia,  Szpital Wolski w Warszawie
 • prof. dr hab. n. med. Maciej Banach – dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, były wiceminister nauki
 • Jakub Banaszek  - były członek gabinetu politycznego Ministra Zdrowia, obecnie szef doradców minister Jadwigi Emilewicz
 • Jarosław Biliński – Porozumienie Rezydentów OZZL
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna – członek Narodowej Rady Rozwoju, Koordynator sekcji zdrowia przy Prezydencie RP, kierownik Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMED)
 • dr Jarosław Drobnik – Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej
 • prof. dr hab. Dariusz Dudek, konstytucjonalista
 • dr hab. prof. nadzw. Jarosław Fedorowski – Prezes Polskiej Federacji Szpitali, członek Prezydium Europejskiej Federacji Szpitali HOPE, wiceprzewodniczący Korporacji „Zdrowe zdrowie” Pracodawców RP
 • prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth - były przewodniczący zarządu PTO, kierownik zakładu radioterapii Ośrodka Onkologii i Hematologii w Łodzi
 • dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka - Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego, Kierownik Katedry Zarządzania i Marketingu, Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, Dyrektor Programu MBA w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, członek Rady NFZ
 • gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak - dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego
 • prof. dr hab. n. med. Paweł Górski – rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
 • dr Jacek Grabowski – kanclerz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, były wiceprezes NFZ i współtwórca systemu JGP
 • dr hab. n. med. Marcin Grabowski – Zastępca Dyrektor ds. Medycznych w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym na Banacha, kardiolog 
 • dr hab. n. med. prof. nadzw. Janusz Heitzmann – dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii, 
 • Dorota Hryniewiecka-Firlej – wiceprezydent Pracodawców RP, Prezes Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, prezes zarządu Pfizer Polska Sp. Z o.o.
 • dr hab. n. med. prof. nadzw. Tomasz Hryniewiecki –  dyrektor Instytutu Kardiologii w Warszawie - Aninie
 • prof. dr hab. n. hum. Józefina Hrynkiewicz – poseł na sejm RP, członkini Komisji Zdrowia i Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych 
 • Andrzej Jacyna – p.o. Prezesa NFZ
 • prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki – rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Urszula Jaworska – prezes Fundacji Urszuli Jaworskiej
 • dr n. med. Grzegorz Juszczyk – dyrektor NIZP-PZH
 • Joanna Kopcińska – posłanka na Sejm RP, rzecznik rządu
 • Krzysztof Kopeć – prezes PZPPF
 • Jerzy Kozłowski – poseł na Sejm RP, członek komisji zdrowia
 • prof. Romuald Krajewski – prezydent Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów, wiceprezes NRL
 • Waldemar Kraska – przewodniczący senackiej Komisji Zdrowia
 • dr hab. n. med. prof. nadzw. Maciej Krawczyk – prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów, były konsultant krajowy
 • Halina Kutaj-Wąsikowska – dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
 • Barbara Kutryba - Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
 • Tomasz Latos – wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia
 • dr hab. n. med. Adam Maciejczyk – prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
 • Stanisław Maćkowiak – prezes Federacji Pacjentów Polskich
 • Zofia Małas – prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych
 • dr n. med. Marcin Mikos - Sekretarz Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Medycznego
 • Rafał Tomasz Niżankowski – były wiceminister zdrowia. Inicjator AOTMiT. Wiceprezes Fundacji Katedry Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek zarządu Towarzystwo Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce. Wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od niedawna szef Rady Przejrzystości.
 • Maria Jolanta Ochman - przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ "Solidarność", członek Rady NFZ. 
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Paluszkiewicz - kierownik Katedry Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego UM w Lublinie
 • prof. dr hab. n. społ. Waldemar Paruch - Doradca Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, Kierownik Zakładu Teorii Polityki i Metodologii Polityki na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie
 • Dr hab. n. med., dr n. praw.  Jakub Pawlikowski - Członek Zespołu doradczego ds. ochrony praw człowieka w kontekście rozwoju nauk biologicznych i medycznych. Członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Bioetycznego. Wykładowca Zakładu Etyki i Filozofii Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • Bolesław Grzegorz Piecha – polski polityk, lekarz ginekolog, poseł na Sejm IV, V, VI i VIIkadencji, senator VIII kadencji, od 2005 do 2007 sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, od 2014 deputowany do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji.
 • Elżbieta Piotrowska – Rutkowska - Prezes Naczelnej Rady aptekarskiej, magister farmacji
 • dr hab. n. med. Paweł Ptaszyński - specjalista w dziedzinie kardiologii. Kliniki Elektrokardiologi Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
 • Krystyna Ptok - przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Polsce.
 • Dr n. med. Elżbieta Janina Puacz -  prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych w Warszawie.
 • Konstanty Radziwiłł  –  były minister zdrowia, były prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, senator.
 • Adam Rozwadowski -  Prezes Zarządu Centrum Medycznego ENEL-MED. Wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych oraz członek Zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia.
 • Elżbieta Rucińska-Kulesz - dyrektor Pomorskiego Oddziału NFZ
 • Anna Rulkiewicz - Wiceprezydent Pracodawców RP, Prezes Grupy LUX MED, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Medycyny Prywatnej.
 • Robert Rusak - Prezes OIGWM POLMED
 • prof. dr hab. n. med. Konrad Rydzyński - dyrektor Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera
 • prof. dr hab. Christoph Sowada – dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • dr n. med. Zdzisław Szramik – Wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy
 • Anna Śliwińska – prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków 
 • dr hab. n. praw. prof. nadzw. Marek Świerczyński – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • dr hab. n. med. Tomasz Tomasik – prezes Stowarzyszenia Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, konsultant wojewódzki ds. medycyny rodzinnej w Małopolsce
 • dr n. med. Piotr Warczyński – były wiceminister zdrowia i były dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia  
 • Krystyna Wechmann – Prezes Federacji Stowarzyszeń „Amazonki” i Prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych 
 • prof. dr hab. Włodzimierz Cezary Włodarczyk – Zakład Polityki Zdrowotnej i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
 • prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki – Kierownik Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet  Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
 • Andrzej Zapaśnik prezes zarządu Polskiej Fundacji Opieki Zintegrowanej, ekspert Porozumienia Zielonogórskiego
 • prof. dr hab. n. med. Tomasz ZdrojewskiKomitet Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Medyczny w Gdańsku, były doradca Prezydenta RP ds. Zdrowia 
 • prof. dr hab. n. med. Marian Zembala – były minister zdrowia, poseł na Sejm RP, szef Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

(Ponieważ w ochronie zdrowia eksperci mają często wiele afiliacji nie zamieszczaliśmy ich wszystkich. Jeśli jakaś z nich jest niewłaściwa, już nieaktualna, prosimy o kontakt - na liście podanej przez MZ znalazły się tylko imiona i nazwiska, bez pełnionych funkcji)

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

2 komentarze

Rozżalony pacjent Czwartek, 19 Kwietnia 2018, 21:24
Skandal! Nie widzę innych organizacji pacjenkich poza onkologią. Co to ma być?! Czyżby to jedyni pacjenci w Polsce? W dodatku wiemy z czym niektóre organizacje się kojarzą.... Sprawiedliwości nie ma i nie będzie. Szkoda, że PiS na to pozwala. Obiecywali coś innego. A wyszło jak zwykle. I eksperci wszyscy z tej samej "bajki". To musi być żart.
pacjent z Mazowsza Czwartek, 19 Kwietnia 2018, 20:00
Dobra diagnoza przedstawiona przez autorkę tego artykułu. Szpitalocentryzm nadal dominuje. Nie wróżę sukcesu temu zespołowi. Obym się mylił