Resort pracy osłodzi informatyzację. Zapłaci MZ i NFZ

23 Kwietnia 2018, 13:36

Zwolnienia lekarskie będą mogli wystawiać asystenci medyczni, a przychodnie dostaną 50 mln zł na zakup sprzętu komputerowego. NFZ będzie też finansował informatyzację świadczeń. Do konsultacji publicznych trafił właśnie przygotowany przez MRPiPS projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

NFZ sfinansuje informatyzację świadczeń

W projekcie ustawy proponuje się zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przez rozszerzenie przepisów dotyczących zakresu działania Narodowego Funduszu Zdrowia. Do zakresu działania NFZ należeć będzie również finansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej oraz szkoleń w tym zakresie. Konsekwencją tej zmiany jest dookreślenie, że kosztami funduszu są również zadania związane z informatyzacją świadczeń oraz szkoleń w tym zakresie.

Powstanie rejestr asystentów medycznych

Proponowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mechanizm zakłada, że lekarz jako osoba posiadająca fachową wiedzę medyczną, powinna skupić swoją aktywność na leczeniu pacjentów, a zaświadczenia lekarskie, w tym zwolnienia, mogłyby być wystawiane przez osobę umocowaną przez lekarza tj. asystenta medycznego.

Asystentami mogłyby być osoby wykonujące zawód medyczny lub wykonujące czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu, na podstawie upoważnienia administratora danych.

Powstanie też rejestr asystentów medycznych, którego danymi będzie administrowało Ministerstwo Zdrowia. Rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do wystawiania zaświadczeń lekarskich spowoduje konieczność dostosowania systemów informatycznych ZUS. Koszt dostosowania szacowany jest na ok 350 tys. zł. 

50 mln zł na sprzęt komputerowy

Projekt przewiduje ponadto dofinansowanie w 2018 r., w formie dotacji celowej do kwoty 50 mln zł, przekazywanej do Narodowego Funduszu Zdrowia, na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz koszty niezbędnego szkolenia świadczeniodawców. 

Obniżone koszty poboru i ewidencjonowania składek

W 2019 r. koszty poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne potrącane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zostaną przejściowo obniżone z 0,20 proc. do 0,175 proc.

Środki stanowiące różnicę między tymi kwotami, Narodowy Fundusz Zdrowia przeznaczy na finansowanie zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz niezbędnego szkolenia świadczeniodawcy, u którego zatrudnieni są wystawiający zaświadczenie lekarskie i osoby upoważnione.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

AS

Źródło: RCL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Tymon Niedziela, 29 Kwietnia 2018, 11:04
Po co kojeny rejestr, znowu trzeba bedzie powolac rzesze urzednikow, rozeslac kolejne ankiety, stworzyc ewidencje, wydawac pozwolenia, certyfikaty...