Rada ds. Taryfikacji o świadczeniach szpitalnych i ambulatoryjnych

24 Kwietnia 2018, 9:55

W tym tygodniu zaplanowane zostały dwa posiedzenia Rady ds. Taryfikacji przy AOTMiT. W porządku obrad między innymi dalsza analiza świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego i AOS.

Na jutro zaplanowane zostało pierwsze z dwóch w tym tygodniu posiedzeń Rady ds. Taryfikacji przy AOTMiT. 

Porządek obrad obejmuje:

1. Omówienie wyników analiz w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego:

 • wprowadzenie balonu uwalniającego lek do naczyń wieńcowych,
 • leczenie chirurgiczne z zastosowaniem systemu robotowego,
 • protezowanie rogówki (keratoprotezowanie),
 • wprowadzenie protezy metalowej do moczowodu,
 • wprowadzenie protezy metalowej do cewki moczowej,
 • neuromodulacja krzyżowa,
 • przezcewnikowa trombektomia mechaniczna naczyń domózgowych lub wewnątrzmózgowych,
 • abiegi chirurgicznego leczenia otyłości.

2. Omówienie wyników analiz w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej - diagnostyka cukrzycy monogenowej.

Kolejne posiedzenie Rady ds. Taryfikacji - 26 kwietnia (czwartek)

Porządek obrad obejmuje:

1. Omówienie wyników analiz w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:

 • diagnostyka zaburzeń czynności układu pozapiramidowego w przebiegu schorzeń – zwyrodnieniowych ośrodkowego układu nerwowego za pomocą radiofarmaceutyków,
 • hemodiafiltracja (HDF),
 • system ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) u dzieci i młodzieży do 26. roku życia z cukrzycą typu 1, leczonych przy pomocy pompy insulinowej,
 • leczenie chorych na nieoperacyjne guzy neuroendokrynne z zastosowaniem znakowanych radioizotopowo analogów somatostatyny.

2. Mnożnik zmian wielkości kosztów.

AS

Źródło: AOTMiT

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz