Ruszyła unijna kampania dot. bezpieczeństwa zdrowotnego w pracy

25 Kwietnia 2018, 9:27

Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy UE uruchamia ogólnoeuropejską kampanię informacyjną „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą”.

To początek zaplanowanych na dwa lata działań mających na celu promowanie najlepszych sposobów radzenia sobie z zagrożeniami, jakie stwarzają niebezpieczne substancje dla pracowników.

Niektóre z substancji, na które najczęściej narażeni są pracownicy, to substancje rakotwórcze. Komisja Europejska zaproponowała niedawno, aby ograniczyć narażenie pracowników na pięć rakotwórczych chemikaliów, poza 21 substancjami, których użycie już zostało ograniczone.

Cele kampanii

Nowa kampania ma na celu promowanie technik właściwego zarządzania substancjami niebezpiecznymi w miejscu pracy, takich jak ocena ryzyka, eliminacja i substytucja. Koncentruje się na grupach pracowników, którzy są szczególnie zagrożeni.

Kampania ma pięć głównych celów:

  • Podnoszenie świadomości w kwestii znaczenia zarządzania substancjami niebezpiecznymi w miejscach pracy.
  • Promowanie oceny ryzyka, eliminacji i substytucji poprzez zapewnienie praktycznych narzędzi i przykładów dobrych praktyk.
  • Zwiększenie świadomości zagrożeń związanych z narażeniem na działanie czynników rakotwórczych poprzez wspieranie wymiany dobrych praktyk.
  • Dotarcie do określonych grup pracowników, którzy są najbardziej zagrożeni, dostarczając fakty i liczby oraz wskazówki dotyczące dobrych praktyk.
  • Zwiększenie świadomości w zakresie rozwoju polityki i prawodawstwa, przejrzysty przegląd istniejących przepisów i wytycznych.

UE liderem w zakresie wysokich standardów ochrony pracowników

Komisja przedstawiła już 3 rewizje dyrektywy w sprawie substancji rakotwórczych i mutagenów od początku tej kadencji. W styczniu 2017 r. Komisja rozpoczęła dwuletni program aktualizacji przepisów UE w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa. 

AS

Źródło: KE

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz