Rada Przejrzystości AOTMiT m.in. o finansowaniu terapii ratunkowych

25 Kwietnia 2018, 11:31 AOTMiT

Na 7 maja br. zaplanowane zostało kolejne posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT. Rada oceni m.in. zasadność finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych kilku terapii.

Porządek obrad najbliższego posiedzenia Rady Przejrzystości obejmuje:

 • Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku OPDIVO (nivolumabum) w ramach programu lekowego „Niwolumab w leczeniu płaskonabłonkowego raka jamy ustanej, gardła lub krtani postępującego podczas lub po zakończeniu terapii opartej na pochodnych platyny (ICD-10: C01, C02, C03, C04, C05, C06, C09, C10, C12, C13, C14, C32)”.
 • Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku KETOCONAZOLE HRA (ketoconazolum) we wskazaniu leczenie endogennego zespołu Cushinga u dorosłych oraz młodzieży w wieku powyżej 12 lat.
 • Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego „Wszczepienie wymiana całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora”.
 • Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku EXJADE (deferasirox) we wskazaniu: zespoły mielodysplastyczne ( ICD-10: D46).
 • Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku HUMIRA (adalimumab) we wskazaniu: ropne zapalenie gruczołów potowych apokrynowych (ICD-10: L.73.2).
 • Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzanego z zagranicy w ramach importu docelowego L-Carnitine Crystalline we wskazaniach: acyduria glutarowa typu I, acyduria izowalerianowa, acyduria metylomalonowa, acyduria propionowa, 3- metylokrotonyloglicynuria , deficyt CACT, zespół MELAS.
 • Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego sprowadzanego z zagranicy w ramach importu docelowego INTUNIV (guanfacine hydrochloride) we wskazaniu: leczenie zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi.
 • Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego sprowadzanego z zagranicy w ramach importu docelowego LAMPRENE (clofaziminum) we wskazaniach: gruźlica płuc wielolekooporna, mykobakterioza płuc, mykobakterioza dróg rodnych.

W planach jest także przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

 1. „Słupski program na rzecz przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego” (miasto Słupsk).
 2. „Program polityki zdrowotnej dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego” (woj. łódzkie).
 3. „Program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw grypie dla seniorów Gminy Miejskiej Legionowo w wieku 60 plus”.

AS

Źródło: AOTMiT

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz