Jest apel o odwołanie prof. Chazana z funkcji konsultanta

25 Kwietnia 2018, 15:52

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny wraz z 64 organizacjami, wyraża stanowczy sprzeciw wobec decyzji o nominacji prof. Bogdana Chazana na świętokrzyskiego konsultanta ds. ginekologii i położnictwa. Wśród sygnatariuszy jest m.ni. Ogólnopolski Strajk Kobiet, Ratujmy Kobiety i Fundacja Feminoteka.

Prof. Bogdan Chazan został powołany na stanowisko wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie ginekologii i położnictwa w ubiegłym tygodniu (pisaliśmy na ten temat tutaj). Informacja o tym fakcie wywołała spore kontrowersje. Poniżej publikujemy treść stanowiska w tej sprawie podpisanego przez Federację na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny wraz z 64 organizacjami. 

"W pierwszej kolejności należy podkreślić, że prof. Chazan, piastując stanowisko dyrektora Szpitala im. Świętej Rodziny, w sposób rażący złamał prawo na szkodę pacjentki, za co został dyscyplinarnie zwolniony. Osoba, która w tak dalekim stopniu nie respektuje obowiązujących w Polsce przepisów, nie może sprawować funkcji publicznych. Stoi to bowiem w sprzeczności z konstytucyjną zasadą praworządności.

Ponadto, obsadzenie stanowiska, które w założeniu ma poprawiać opiekę zdrowotną dla kobiet, przez osobę o skrajnie radykalnych, antykobiecych i nienaukowych poglądach jest absolutnie niezrozumiałe i wysoce niebezpieczne. Prof. Chazan znany jest z odmawiania kobietom należnych świadczeń gwarantowanych, jak też przyznanych przez Konstytucję praw: do informacji, prywatności, decydowania o swoim życiu osobistym oraz niezbywalnej i przyrodzonej godności. Należy z całą mocą podkreślić, że nagłośniony przypadek odmowy przerwania ciąży w Szpitalu im. Świętej Rodziny, mimo spełnienia ustawowej przesłanki do terminacji ciąży  oraz nieskierowania do innego lekarza lub placówki (mimo obowiązywania wówczas prawa wskazującego taki obowiązek), doprowadziły do wymuszonej kontynuacji ciąży i niewysłowionego cierpienia rodziców zmuszonych do patrzenia na agonię dziecka. W świetle sygnowanych przez Polskę aktów prawa międzynarodowego postępowanie prof. Chazana spełnia kryteria „złamania zakazu okrutnego, nieludzkiego poniżającego traktowania i dyskryminacji”.

Czy osoba, która kieruje się własnym światopoglądem, a nie wiedzą naukową i prawem, może prawidłowo i skutecznie wykonywać powierzone jej zadania publiczne, dbając o dobro pacjentek? Czy lekarz, który w przeszłości świetnie zarabiał na przeprowadzaniu aborcji, a teraz arbitralnie i bezprawnie ich odmawia oraz chce karać nawet taksówkarzy za dowożenie kobiety na legalny zabieg, może być uznawany za autorytet medyczny? Prof. Chazan nazywa „naprotechnologię” metodą leczenia niepłodności, a antykoncepcję postkoitalną aborcją, co świadczy albo o jego niewiedzy i ignorancji albo o celowej chęci manipulowania opinii publicznej. W każdym razie takie wypowiedzi jednoznacznie dowodzą niekompetencji prof. Chazana i powinny przekreślać jego kandydaturę.

Osoba wykonująca zadania wojewódzkiego konsultanta ds. ginekologii i położnictwa powinna wzbudzać zaufanie kobiet, być strażnikiem ich praw oraz służyć pacjentkom swoją niepodważalną wiedzą i umiejętnościami. Tymczasem prof. Chazan postrzegany jest dziś w Polsce jako wróg praw kobiet. Jego nominacja to kolejny błąd partii rządzącej, który zostanie im boleśnie przypomniany przy urnach wyborczych.

W związku z powyższym, popieramy apel Stowarzyszenia na rzecz Polityki Zdrowotnej Opartej na Nauce i wzywamy Wojewodę Świętokrzyską Panią Agatę Wojtyszek do odwołania prof. Chazana ze stanowiska świętokrzyskiego konsultanta ds. ginekologii i położnictwa."

 

Tutaj pełna lista sygnatariuszy apelu

AS

Źródło: federa.org

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz