Fundusz zapłaci więcej za KOS-zawał. Jest projekt zarządzenia

26 Kwietnia 2018, 14:38

Fundusz opublikował projekt zarządzenia prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne. Zmiany dotyczą finansowania KOS – zawał.

W projekcie wprowadzono m.in. współczynnik o wartości 1,1 dla świadczeń w ramach posiadanego w strukturze organizacyjnej oddziału dziennej rehabilitacji kardiologicznej, przy rozliczaniu świadczeń z zakresu rehabilitacji dziennej, oraz współczynnik 1,1 dla podmiotów będących instytutami, na takich samych zasadach, jak w przypadku realizacji umowy na świadczenia szpitalne.

Inne zmiany

Dodano grupy E31 Wszczepienie/wymiana rozrusznika jednojamowego, E32 Wszczepienie/wymiana rozrusznika dwujamowego i E33 Wszczepienie/wymiana układu z funkcją resynchronizującą serca (CRT). Dodatkowo zmieniono strukturę załącznika 1k, a w szczególności w miejsce modułów wprowadzono podział na leczenie, rehabilitację i monitorowanie oraz umożliwiono odrębne rozliczanie wizyty koordynująco – kontrolnej.

Koszty podwyżek trudne do oszacowania

Jak podkreśla NFZ, trudny do oszacowania jest skutek finansowy wprowadzenia nowych współczynników korygujących, ponieważ aktualnie nie jest znana liczba pacjentów wymagających rehabilitacji kardiologicznej dziennej realizowanej przez świadczeniodawców posiadających oddział rehabilitacji kardiologicznej w strukturze szpitala.

Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe

 

AS

Źródło: NFZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

2 komentarze

Dr Judym Poniedziałek, 07 Maja 2018, 15:51
I co z tego skoro dostęp do programu ma tylko wybrana grupa szpitali sieciowych? A co jeśli chory trafi do innego ośrodka kardiologii, leczącego zawał poza siecią? Ponad 40% ośrodków kardiologicznych jest poza siecią, bo Radziwiłł odmówił wprowadzenia poziomu sercowo-naczyniowego! To generuje nierówny dostęp do ochrony zdrowia, niezgodny z Konstytucją. Ale kto by tam się przejmował prawami konstytucyjnymi obywatela z powiatowej Polski B?
Gg Czwartek, 26 Kwietnia 2018, 17:26
Oni nawet rozumu mozliwego do oszacowania nie maja