Opieka koordynowana? Tam, gdzie już działa, przynosi efekty

26 Kwietnia 2018, 15:42

Myśląc o wysokiej jakości opieki, jak również efektywności i skuteczności leczenia pacjentów, zdecydowaliśmy się na wdrożenie w Medicover opieki koordynowanej, gdyż wiemy, że jest to system który niesie szereg korzyści nie tylko dla świadczeniodawcy, kadry medycznej, ale przede wszystkim dla pacjentów, którzy czują się zaopiekowani i bezpieczni w systemie ochrony zdrowia - mówiła podczas Kongresu Pracodawców RP Iwona Pokwicka, wiceprezes Medicover Polska.

Koordynacja opieki zdrowotnej pozwala nam jako świadczeniodawcy oferowanie naszym pacjentom kompleksowej, holistycznej opieki. To system, w którym dzięki koordynatorom, którzy nadzorują prace całego zespołu, możemy wskazać pacjentowi krok po kroku jego ścieżkę leczenie, pokierować go do odpowiedniego specjalisty, na właściwe badanie, po to, by otrzymał opiekę i świadczenia, których w danym momencie najbardziej potrzebuje. Warto jednak podkreślić, że koordynacja opieki jest możliwa dzięki informatyzacji systemu, który pomaga zespołom koordynującym na wzajemną wymianę informacji, bieżący kontakt, jak również na monitorowanie opieki nad pacjentem.

Informatyzacja kluczem do sukcesu

Dzięki systemom informatycznym eliminujemy zbędne koszty związane z dodatkowymi wizytami pacjenta u lekarza po skierowanie na badania czy wystawianie recept. Informatyzacja opieki zdrowotnej to także możliwość czuwania nad tym, by opieka nad pacjentem była prawidłowo i skutecznie realizowana - dzięki naszym rozwiązaniom przypominamy pacjentom o niewykonanych badaniach czy wizytach u lekarza.

Brak kadr medycznych

Opieka koordynowana wsparta informatyzacją i telemedycyną to także odpowiedź na poważny problem ochrony zdrowia, czyli niedostatek kadr medycznych. Rozwiązanie to pozwala lepiej i wydajniej nadzorować prace całego zespołu lekarzy, pielęgniarek i rehabilitantów. Takie rozwiązanie to także ogromna oszczędność czasu pracy personelu medycznego, jak i  pacjentów, którzy dziś bardzo często poszukują szybkiej i skutecznej porady lekarskiej. System telemedyczny daje im taką możliwość. Wdrażając i realizując opiekę koordynowaną w Medicover stale ją obserwujemy. Dzięki temu otrzymujemy wyniki, które pozwalają nam na monitorowanie skuteczności leczenia –wskaźniki jakości pozwalają zobaczyć czy dane rozwiązanie, dany zespół pracuje efektywnie.  

AS

Foto: Medicover

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz