Eksperci: ograniczenie kosztów pośrednich, to oszczędność nawet 42 mld

Zmniejszenie kosztów pośrednich, wynikających z niezdolności do pracy, mogłoby wygenerować oszczędności sięgające nawet 38 proc. (ok. 42 mld.) wydatków na zdrowie. Możliwość zaangażowania do pracy większej liczby osób, będzie również miało znaczenie w obliczu niżu demograficznego - wskazywali eksperci podczas Kongresu Pracodawców RP. 

Wykluczenie z pracy z powodu jednego schorzenia to koszt nawet 4 mld złotych 

Z powodu wykluczenia pacjenta z pracy, rocznie państwo traci od 100 mln do nawet 4 mld zł w zależności od typu schorzenia. Dla przykładu z powodu grypy, koszty pośrednie wynoszą od ok 835 mln z do nawet 4 mld zł rocznie. Przy leczeniu nowotworowym, koszt z tytułu zmniejszenia produktywności to ok 20,80 mld zł. W tym przypadku, koszty pośrednie są nawet 6-ciokrotnie wyższe w stosunku do wydatków bezpośrednich terapii - dowiadujemy się z raportu ZUS prezentowanego podczas II Kongresu Zdrowia Pracodawców RP.

0,5mld złotych ZUS wydaje na powrót pacjentów do pracy

- Na prewencje powypadkową wydajemy blisko 0,5mld zł. Jesteśmy przekonani, że działania prewencyjne są lepsze niż rehabilitacja. Rehabilitacja jest jednak lepsza niż utrata zdolności do pracy. Właśnie dlatego, prowadzimy szereg zadań pozwalających powrót do pracy. Na koszty rehabilitacji przeznaczamy 203 mln zł. Pozostałe koszty stanowi działalność prewencyjna polegająca na zabezpieczeniu stanowiska pracy- mówi podczas konferencji, Dyrektor Departamentu Prewencji i Rehabilitacji ZUS, Małgorzata Nietopiel.

Zakres rehabilitacji jest szeroki - skuteczność wynosi 43 proc. 

- Zrehabilitowanych zostało ponad 1,4mln osób. Efektywność rehabilitacji wynosi 43 proc. osób spośród rehabilitowanych, które nie pobierają żadnych świadczeń z tytułu wykluczenia z pracy.  Wciąż poszerzany jest zakres rehabilitacji. -Chcemy pozyskać kolejne dwa ośrodki do rehabilitacji schorzeń głosu, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem w ostatnim czasie – zapewnia Małgorzata Nietopiel.

Zintegrowana opieka nad pacjentem to oszczędność dla skarbu państwa

-Wciąż z powodu niespójnych działań trwonimy pieniądze przeznaczając je na te same świadczenia. Nie stać nas na podwójne koszty realizowania tej samej opieki zdrowia. Współdziałanie systemów instytucji (NFZ i ZUS) to przyszłość i jedyny słuszny kierunek – mówi Prezes Pomorskiego Funduszu Zdrowia, Elżbieta Rucińska-Kulesz

- Bez zintegrowanego systemu państwa oraz przy obecnie pojmowanych kosztach pośrednich ponoszonych przez opiekę zdrowotną nie możemy mówić o państwie innowacyjnym- komentował dyrektor generalny Ministerstwa Finansów, Adam Niedzielski.

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz