MZ: zmiany w składzie Komisji psychiatrycznej ds. środków zabezpieczających

27 Kwietnia 2018, 9:25 Ministerstwo Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających i wykonywania środków zabezpieczających w zakładach psychiatrycznych. Jakie zmiany wprowadza MZ?

Projekt wprowadza zmianę w zakresie składu Komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających w zakładach psychiatrycznych. Obecnie znajduje się w niej m.in. 3 przedstawicieli Regionalnych Ośrodków Psychiatrii Sądowej. Liczba ta zostanie zredukowana do 2 osób na rzecz wprowadzenia do składu Komisji przedstawiciela Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym. 

Likwidacja Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie

Jak wyjaśnia resort zdrowia, zmiana ta wynika z konieczności przeprowadzenia procesu likwidacji Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie oraz jednocześnie z potrzeby zwiększenia rozmiaru działalności Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, by móc zapewnić jego najefektywniejsze działanie, właściwe warunki postępowania terapeutycznego, a także przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i porządku na jego terenie, zarówno dla osób stwarzających zagrożenie, umieszczonych w Ośrodku, jak i personelu.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających i wykonywania środków zabezpieczających w zakładach psychiatrycznych.

AS

Źródło: RCL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz