Polacy wydają na rehabilitację czterokrotnie więcej niż NFZ czy ZUS

27 Kwietnia 2018, 11:20

Polacy wydają na rehabilitacje czterokrotnie więcej niż wydaje na rehabilitację ZUS czy NFZ (ok 10 mld zł) - informuje Krajowa Izba Fizjoterapeutów. Fizjoterapeuci uważają, że szacowana dysproporcja w wydatkach na rehabilitację powinna być motorem do przyspieszenia zmian w wycenie świadczeń.

 

Obecnie, przy wydatkach na zdrowie zapominamy o dwóch elementach - profilaktyce jak i rehabilitacji. Rehabilitacja w czasach narastających wyzwań, jakimi są choroby cywilizacyjne, powinna być traktowana na równi z innymi elementami leczenia - komentuje była Wiceminister Zdrowia, Beata Małecka-Libera

Kompleksowa rehabilitacja jest odciążeniem dla ZUS i pracodawcy

Od 20012-2017 odnotowujemy narastające koszty pracodawców i świadczeniodawców, związane z absencją chorobową. W ubiegłym roku pracodawcy ponieśli koszt 6,3 mld zł. Dla porównania w 2012 zwolnienia L4 na okres do 33, kosztowały pracodawców 4,5 mld zł. Jednocześnie ZUS wypłacił łącznie 25 mld zł z tytułu świadczeń chorobowych. W 2012 r. z powodu zwolnień na okres dłuższy niż 33 dni, z funduszu wypłacono 21,5 mld zł - podkreślali eksperci podczas panelu o roli rehabilitacji podczas II Kongresu Pracodawców RP.

- Kompleksowa rehabilitacja wpisuje się w obecne problemy systemu opieki zdrowotnej tj. potrzeba opieki długoterminowej, kryzys demograficzny i obciążenie budżetu funduszów socjalnych - komentuje prezes ZUS, Gertruda Uścińska

Brakuje ośrodków rehabilitacji

Najczęstszym problemem przy przywróceniu zdolności pacjenta do pracy jest odległość między ośrodkami rehabilitacyjnymi i kolejki do specjalistów. Eksperci alarmują, że powodem mogą być niedoszacowane świadczenia NFZ na opiekę rehabilitacyjną oraz restrykcyjne wymogi dotyczące wyposażenia ośrodków - mówił o problemach pacjentów prezes KIF, Maciej Krawczyk.

Duże, odpowiednio zaopatrzone, świadczące kompleksową opiekę, centralne ośrodki rehabilitacji przywróciłyby zdolność do pracy wielu osobom. Dla części, która nie jest w wieku produkcyjny, byłaby to ogromna szansa o polepszenie jakości życia. Jednak jak podkreślają eksperci nie odpowie to całkowicie na zapotrzebowanie w świadczeniu usług rehabilitacyjnych w Polsce. Do opieki skoordynowanej powinny zostać włączone lokalne przychodnie ambulatoryjne.

- Odpowiednia wycena świadczeń usług rehabilitacyjnych była niemożliwa, ponieważ trwają analizy danych - mówił dyrektor mazowieckiego oddziału NFZ, Filip Nowak. - Musimy się skupić też na ujednoliceniu budżetu przeznaczonego na świadczenia rehabilitacyjne. Świadczenia na usługi rehabilitacyjne udostępniane są przez różne instytucje i różne rodzaje świadczeń (co może zmienić się z wejściem nowego systemu współdzielenia informacji) – dodaje Filip Nowak.

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

modest Wtorek, 01 Maja 2018, 0:47
Wydaje się, że teza artykułu nie znajduje pokrycia w rzeczywistości. Pacjenci głównie korzystają z rehabilitacji finansowanej przez NFZ, rzadziej prywatnej lub finansowanej przez ZUS. Gdyby było tak, że jest wielu chętnych na rehabilitację prywatną i wydatkowane są tak duże kwoty, fizjoterapeuci nie walczyli by tak mocno o kontrakty z NFZ. W artykule brak źródła tych danych.