Pół miliona z MZ na zapobieganie zaburzeniom odżywiania

27 Kwietnia 2018, 12:01

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs na wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na prowadzeniu działań na rzecz zapobiegania zaburzeniom odżywiania o podłożu psychicznym w populacji generalnej oraz populacjach o zwiększonym ryzyku. MZ chce przeznaczyć na realizację tego zadania 500 tys. zł.

Jak wyjaśnia resort, celem jest przede wszystkim bezpośrednie dotarcie do osób z zaburzeniami odżywania, ograniczanie ich izolacji społecznej, udzielanie pomocy poprzez umożliwienie kontaktów oraz wymianę doświadczeń. Podmiot, który wygra w konkursie, zorganizuje grupy wsparcia w co najmniej 4 miastach wojewódzkich, nie sąsiadujących ze sobą. Ma też zapewnić promocję działań na terenie ogólnopolskim wśród grup docelowych, tj. osób zagrożonych zaburzeniami odżywiania (w tym w szczególności dzieci i młodzież oraz osoby we wczesnym okresie dorosłości).

Współpraca z samorządem

W ramach realizacji zadania MZ oczekuje współpracy z jednostką lub jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie prowadzenia grup wsparcia dla osób z zaburzeniami odżywiania, a także utworzenia co najmniej jednej z grup wsparcia na terenie danego województwa do społeczności
z miejscowości poniżej 5 tys. mieszkańców.

500 tys. do podziału

Na realizację zadania w ramach ogłaszanego konkursu przeznaczono w 2018 r. dotację celową w kwocie 500 tys. zł ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Możliwy jest wybór kilku realizatorów w ramach kwoty przeznaczonej na konkurs.

Zadanie należy zrealizować nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

AS

Źródło: MZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz