Kiedy i jak szczepić przeciwko pneumokokom? Jest stanowisko PTW

27 Kwietnia 2018, 15:38 Szczepienia

Polskiego Towarzystwo Wakcynologiczne (PTW) w przekazanym stanowisku interpretuje problematyczny zapis, który znalazł się w Programie Szczepień Ochronnych na rok 2018. Chodzi o schemat szczepienia oraz wykorzystanie szczepionki 10 lub 13-walentnej u poszczególnych dzieci. Poniżej prezentujemy jego treść.

„Polskie Towarzystwo Wakcynologii (PTW) zaleca szczepienie przeciwko pneumokokom wszystkich dzieci urodzonych przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży lub o urodzeniowej masie ciała <2500 g w schemacie 3+1, niezależnie od użytej szczepionki skoniugowanej (PCV): 10-walentnej (PCV-10) lub 13-walentnej (PCV-13)” - czytamy w przekazanym stanowisku PTW.

Nieprecyzyjny zapis w Programie Szczepień Ochronnych

W kalendarzu szczepień ochronnych na rok 2018 znalazł się nieprecyzyjny zapis dotyczący szczepienia przeciwko pneumokokom, który budzi spore wątpliwości lekarzy.

Na newralgiczny punkt nowego kalendarza PTW zwracało uwagę już w czasie konsultacji projektu w poprzednim roku. Zarząd PTW proponował,  aby uzupełnić zapis o „jednoznaczną informację, że wszystkie dzieci urodzone przedwcześnie (tzn. przed ukończeniem 37. tyg. ciąży) lub z urodzeniową masą ciała <2500 g, powinno się szczepić zgodnie ze schematem 3+1 (w sumie 4 dawki szczepienia podstawowego), według zaleceń producentów zapisanych w Charakterystyce Produktu Leczniczego (ChPL) obu dostępnych w Polsce preparatów PCV”.

Schemat skrócony tylko dla zdrowych niemowląt

PTW w swoim stanowisku podkreśla, iżskrócony schemat 2+1 jest zarejestrowany wyłącznie dla niemowląt urodzonych w fizjologicznym terminie porodu (i z masą ciała ≥2500 g), bez dodatkowych obciążeń zdrowotnych.

„Wydzielenie w PSO populacji wcześniaków urodzonych przed ukończeniem 27. tygodnia ciąży miało na celu ograniczenie tylko do najbardziej niedojrzałych wcześniaków stosowania szczepionki przeciwko pneumokokom zakupionej przez Ministra Zdrowia specjalnie dla grup ryzyka (PCV-13). Zapis ten dotyczy więc wyboru rodzaju szczepionki (PCV-13 vs PCV-10), a nie schematu szczepienia. Podział ten odzwierciedla:

  • z jednej strony różnicę w zarejestrowanej w ChPL dolnej granicy wieku stosowania PCV-13 (bez ograniczenia dolnej granicy wieku ciążowego) i PCV-10 (od ukończenia 27. tyg. wieku ciążowego), która wynika z przeprowadzonych badań klinicznych
  • z drugiej strony wyniki dotychczasowych badań klinicznych i epidemiologicznych, które wskazują, że wyboru szczepionki (ale nie schematu szczepienia) w populacji wcześniaków urodzonych po 27. tygodnia ciąży należy dokonać na podstawie takich samych kryteriów, jak w populacji ogólnej niemowląt (ze względu na podobną skuteczność kliniczną obu szczepionek w populacji ogólnej niemowląt oraz podobną do niemowląt donoszonych immunogenność obu szczepionek PCV u wcześniaków [stosowanych wg schematu 3+1]).

Dodatkowe zamieszanie wprowadza także brak jednoznacznego zapisu o urodzeniowej masie ciała <2500 g w kryteriach kwalifikacji niemowląt do szczepienia przeciwko pneumokokom (kryterium obecne w poprzednich latach w PSO), oprócz kryterium wieku ciążowego. Pomimo iż kryterium masy ciała nie występuje w ChPL PCV-10 i PCV-13, to jest jednym z istotnych czynników branych pod uwagę w precyzyjnym określaniu dojrzałości noworodka, a wszystkie dzieci zakwalifikowane do badań klinicznych PCV u wcześniaków (schemat 3+1) miały masę urodzeniową <2500 g. Co więcej, immunogenność szczepionek PCV zależy bardziej od masy ciała niż wieku ciążowego”.

Istotny rodzaj szczepionki, ale i schemat podania

„Zatem zgodnie z ChPL w populacji wcześniaków urodzonych przed ukończeniem 27. tygodnia ciąży można aktualnie zastosować tylko PCV-13, natomiast u wcześniaków urodzonych po 27. tygodniu dowolną szczepionkę PCV zakupioną przez Ministra Zdrowia w celu szczepienia ogólnej populacji niemowląt i dzieci. Jednak bez względu na rodzaj szczepionki PCV i wiek ciążowy dziecka w chwili urodzenia, każdego wcześniaka lub noworodka z urodzeniową masą ciała <2500 g należy szczepić zgodnie ze schematem 3+1” - podsumowuje Zarząd PTW.

Przypomnijmy, iż w związku z rezerwami szczepionek przeciwko pneumokokom będących w posiadaniu ministra zdrowia dzieci zakwalifikowane do szczepienia do 20 kwietnia bieżącego roku, które nie ukończyły 5 r. ż oraz nie podlegały obowiązkowi szczepień i nie zostały dotychczas zaszczepione w dniach od 20 marca do 29 czerwca będą mogły zostać bezpłatnie zaszczepione przy użyciu 10-walentnej szczepionki.

Anna Grela

Źródło: PTW

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz