W maju rusza europejski system wymiany danych w służbie zdrowia

02 Maja 2018, 10:34

Komisja Europejska chce zwiększenia dostępności i wymiany danych dotyczących opieki zdrowotnej między krajami UE. Nowe rozwiązania wpłynął na rozwój rynku i nowych technologii, poprawę jakości profilaktyki i czas reakcji na zagrożenia pandemiczne.

Nowy projekt chce wykorzystać potencjał dotychczasowych praktyk swobodnego przepływu danych nieosobowych w ramach jednolitego rynku cyfrowego. Inicjatywa ma na celu zwiększenie dostępności danych z różnych sektorów działalności państwowej, dla obywateli i administracji w celach badawczych, profilaktycznych i reformowania systemów opieki zdrowotnej. System będzie opierać się na Europejskiej Chmurze dla otwartej nauki. Nowe rozwiązania mają wejść w życie 25 maja.

- Na naszych oczach jednolity rynek cyfrowy staje się rzeczywistością. Jednak bez dostępu do odpowiednich Danych, nie wykorzystamy w pełni potencjału sztucznej inteligencji, obliczeń wielkiej skali ani innych Innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Te nowe technologie mogą pomóc nam w doskonaleniu Opieki zdrowotnej, edukacji, sieci transportowych oraz przyczynić się do oszczędności energii: na tym Polega inteligentne wykorzystanie danych. Nasz wniosek ułatwi dostęp do większej ilości danych Sektora publicznego i ich ponowne wykorzystywanie, w tym do celów handlowych, obniżając koszt Dostępu do danych i umożliwiając nam utworzenie wspólnej przestrzeni danych w UE, co przyspieszy Nasz wzrost – komentuje wiceprzewodniczący Komisji do spraw jednolitego rynku cyfrowego, Andrus Asip.

Zwiększyć dostępność i użyteczność danych sektora publicznego

Nowe przepisy ograniczają liczbę przypadków, w których organy publiczne mogą pobierać opłaty za ponowne wykorzystanie ich danych wyższe niż koszty krańcowe rozpowszechniania danych. Ułatwiają one ponowne wykorzystywanie danych z badań naukowych, uzyskanych dzięki finansowaniu ze środków publicznych oraz zobowiązują państwa członkowskie do zapewnienia otwartego dostępu do tych danych. Ponadto nowe przepisy przewidują wymóg korzystania – w stosownych przypadkach – z interfejsów programowania aplikacji (API), aby zapewnić dostęp do danych w czasie rzeczywistym.

Wymiana danych dotyczących zdrowia i ich bezpieczeństwo

-  Komisja przedstawiła plandziałań, które stawiają obywateli na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o dane dotyczące ich stanu Zdrowia: zapewniając bezpieczny dostęp obywateli do danych zdrowotnych i wprowadzając możliwość przekazywania tych danych ponad granicami, wykorzystując większe zestawy danych w celu uzyskania zindywidualizowanej diagnozy i opieki medycznej oraz w celu lepszego Przygotowania na wypadek epidemii, i promując odpowiednie narzędzia cyfrowe umożliwiające organom administracji lepsze wykorzystanie danych zdrowotnych do celów badawczych i reformy systemu opieki zdrowotnej. We przedstawionym dziś wniosku odniesiono się również do interoperacyjności elektronicznej dokumentacji medycznej oraz mechanizmu dobrowolnej koordynacji w zakresie udostępniania danych, w tym danych genomowych na potrzeby profilaktyki chorób i badań naukowych. – czytamy w oświadczeniu

JK

źródło: KE

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz