NFZ znów chce mieć wpływ na taryfy świadczeń

30 Kwietnia 2018, 11:55 NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia chce mieć wpływ na wycenę świadczeń zdrowotnych. Uchwałę na ten temat podjęła Rada Funduszu. Jest też wniosek do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego i podjęcie działań, które stworzą taką możliwość.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia wydała uchwałę w sprawie zapewnienia odpowiedniej jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej dla pacjentów.

NFZ chce mieć wpływ na wycenę świadczeń

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia wyraża pogląd, że dla zwiększenia jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, poprzez stymulowanie efektywnej struktury i trybu ich udzielania, Fundusz powinien mieć zapewniony wpływ na sposób wyceny tych świadczeń dokonywanej przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Biorąc pod uwagę powyższe, Rada zwraca się do Ministra Zdrowia o podjęcie działań mających na celu stworzenie takiej możliwości.

AS

Źródło: NFZ

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Kontroler finansowy szpitala Wtorek, 05 Czerwca 2018, 8:57
Struktura świadczeń jest wypadkową pory roku, struktury wiekowej społeczeństwa, stanu zdrowia społeczeństwa i wielu innych czynników, a jej stymulowanie jest głupotą. Albo jest wymóg leczenia albo go nie ma i tu żadna stymulacja nie ma zastosowania. Tryb udzielania także nie jest zależny od płatnika. Powinien być taki, aby w jak największym stopniu pacjent powrócił do do funkcjonowania w społeczeństwie i w gospodarce w sposób całkowity lub jak najbardziej zbliżony do całkowitego, na ile się da. Tym bardziej NFZ nie powinien mieć wpływu na wycenę świadczeń.