Zmiany w kryteriach otrzymywania świadczeń dla rehabilitacji i stomatologii

30 Kwietnia 2018, 13:12 Ministerstwo Zdrowia

Resort zdrowia zmienia kryteria obowiązujące placówki starające się o kontrakt z NFZ. Premiowane będą inne rzeczy niż dotychczas przy wyborze ofert placówek medycznych. Zmiany dotyczą świadczeń rehabilitacyjnych (w tym wymogów dotyczących personelu i sprzętu) oraz stomatologicznych (m.in. w zakresie gabinetów szkolnych).

W projekcie zmiany rozporządzenia znalazły się m.in. następujące zmiany:

Zmiany w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej

 • Premiowanie będzie posiadanie pracowni pomiarowych zamiast sali gimnastycznych
 • Ujednolicenie wykaz premiowanego personelu realizującego masaż
 • Premiowane będą podmioty realizujące świadczenia w warunkach domowych 
 • Zawężenie premiowanych zakresów świadczeń do odległości od punktu rehabilitacyjnego

Zmiany w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodkach/oddziałach dziennych

 • Rozszerzono listę premiowanych specjalistów o ortopedę i neurologa
 • Zmniejszono wymiar czasu pracy specjalisty fizjoterapii
 • Nie będzie premiowany basen rehabilitacyjny 
 • Wspierane będą podmioty realizujące świadczenia na rzecz pacjentów z obrzękiem limfatycznym 

Zmiany w zakresie rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego

 • Rozszerzono listę specjalistów o neurologa, neurologa dziecięcego oraz zmniejszono wymiar premiowanego czasu pracy
 • Zmniejszono wymiar czasu pracy etatu fizjoterapeutów
 • Nie będzie premiowany psycholog kliniczny 
 • Premiowany będzie terapeuta posiadający kwalifikację do diagnozy i prowadzenia terapii SI (integracja sensoryczna)
 • Premiowana będzie sala do integracji sensorycznej
 • Premiowane będą podmioty realizujące świadczenia na rzecz pacjentów uprawnionych z tytułu ustawy "Za życiem"
 • Wspierane będą podmioty realizujące świadczenia przy placówkach oświaty specjalnej

Zmiany w zakresie rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu słuchu, mowy i wzroku

 • Premiowane będą grupy terapeutów posiadających kwalifikację w zakresie: mowy migowej i prowadzenia zajęć w zakresie ortoptyki
 • Premiowane będzie doświadczenie personelu medycznego pracującego wyłącznie z dziećmi

Zmiany w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży

 • Podwyższono punktację za lokalizację gabinetu stomatologicznego w szkole lub szkole specjalnej i innej placówce specjalnej
 • Obniżono punktację za kryterium realizacji umów w zakresie świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży
 • Zmieniono punktację kryteriów, umożliwiając tym samym zakontraktowanie świadczeń zdrowotnych przez gabinety szkolne.

JK

Cały projekt rozporządzenia: tutaj

Zobacz również: 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz