Wyroby medyczne: zmiany w rozliczaniu Za życiem

01 Maja 2018, 20:41 ciąża

Prezes NFZ opublikował zarządzenie dotyczące tego, jak prawidłowo rejestrować, potwierdzać i rozliczać zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne wystawione przez fizjoterapeutów. Ale to nie jedyna zmiana. Poszerzony zostanie zakres sprawozdawania informacji dotyczących dzieci objętych programem "Za życiem". 

Chodzi o zarządzenie w sprawie określenia szczegółowego komunikatu sprawozdawczego XML dotyczącego zaopatrzenia w wyroby medyczne określa się szczegółowy komunikat sprawozdawczy tworzony przy użyciu języka XML stosowany do wymiany informacji między świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia, dotyczący zaopatrzenia w wyroby medyczne.

Rozwiązania w nim przyjęte dostosowują systemy informatycznych NFZ do prawidłowej rejestracji, potwierdzania i rozliczania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne wystawionych przez fizjoterapeutów.

- Wprowadzone rozwiązania umożliwia dokonanie wyboru osoby uprawnionej, tj. oprócz lekarza, felczera, pielęgniarki i położnej również fizjoterapeuty - informuje Fundusz. 

Za życiem

Ponadto, w porównaniu do zarządzenia dotychczas obowiązującego w załączniku dodany został nowy element zawierający informację o ilości wyrobów medycznych wypisanych na zleceniu w przypadku zlecenia dotyczącego osoby z uprawnieniem 47DN. Chodzi tu o program Za życiem, który umożliwia przepisanie większej liczby refundowanych wyrobów np. pieluchomajtek, niż przewidują standardowe limity NFZ. Programem są objęte osoby do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w okresie prenatalnym.

Dodatkowo wprowadzono dane o ilości wyrobu medycznego z informacją o uwzględnieniu okresu zaopatrzenia na który dany wyrób został wydany.


Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 36/2018/DI z załącznikiem dostępne tutaj

Aleksandra Kurowska

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz