Zdrowie: co piąty z własną działalnością chce etatu

02 Maja 2018, 9:24 ludziki ludzie

Osoby pracujące na własny rachunek w ramach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej znacznie częściej niż w innych grupach deklarują chęć przejścia na pracę najemną - wynika z nowych danych GUS. Ilu Polaków pracuje na własny rachunek, a ilu w innej formie?

W II kwartale 2017 roku liczba osób pracujących w Polsce, według metodologii stosowanej w BAEL, liczyła blisko 16,5 mln.
W tej grupie zdecydowaną większość – 79,8 proc. (13,17 mln) stanowili pracownicy najemni.
Pracujących na własny rachunek liczyła 2882 tysiące osób (tj. 17,5 proc.), natomiast pomagających nieodpłatnie członków rodzin 447 tysięcy (tj. 2,7 proc.). 

W ochronie zdrowia na pracę na własny rachunek decyduje się część lekarzy, pielęgniarek i innych specjalistów. Powody są  te same co w innych grupach zawodowych - możliwość otrzymania wyższego wynagrodzenia "na rękę", głównie ze względu na niższe obciążenie składkami ubezpieczeniowymi oraz łączenia pracy w kilku miejscach. Zdarza się jednak, że to szefowie placówek nalegają na taką formę, ze względu na elastyczność zatrudnienia, niższe koszty, brak ustawowych ograniczeń czasu pracy. 

Ilu wolałoby pracę dla kogoś?

Tylko 12,7 proc. pracujących na własny rachunek wolałoby zmienić obecną formę wykonywania pracy i pracować jako pracownicy najemni. Wykonywany zawód oraz sekcja PKD miejsca pracy wpływały na skłonność do zmiany formy zatrudnienia.

W przypadku sekcji PKD chęć zmiany pracy na własny rachunek na pracę najemną (np. etat) widoczna była w ramach działalności związanej z „Transportem i gospodarką magazynową” (18,2 proc.), „Rolnictwem” (19 proc.) oraz „Opieką zdrowotną i pomocą społeczną” (18,2 proc. - o blisko połowę więcej niż średnia). 

W największym stopniu chęć zmiany pracy na własny rachunek na pracę najemną widoczna była wśród „Pracowników biurowych" (30,8 proc.). 

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz