Platforma składa własny projekt ustawy o pomocy niepełnosprawnym

04 Maja 2018, 13:56 sejm

Po projekcie PiS dotyczącym pomocy osobom niepełnosprawnym, PO składa własny. Co proponuje?

Jak deklarują posłowie PO, projekt jest "efektem wieloletnich lat pracy". Zapewniono również, że projekt został rozpisany po konsultacjach m. in. z osobami niepełnosprawnymi, opiekunami oraz seniorami. Nowa ustawa gwarantowałaby osobom niesamodzielnym i ich rodzinom czeki opiekuńcze, "urlopy wytchnieniowe" oraz zwiększenie zasiłku pielęgnacyjnego.

1000, 800 i 600 zł miesięcznie na usługi opiekuńcze

Ustawa do dotychczasowych świadczeń, miałaby wprowadzić, do dyspozycji rodzin i samych niesamodzielnych czek opiekuńczy o wartości 1000, 800 lub 600 złotych miesięcznie. Czek mógłby być przeznaczony na zakupienie usług opiekuńczych, w tym miejscu, w którym rodzina uzna to za najlepsze dla siebie. Zasiłek najprawdopodobniej przyznawany był w zależności od potrzeb i stopnia niepełnosprawności. Jednocześnie przyznanie tego typu świadczeń pozwoliłoby na skrócenie kolejek do specjalistów świadczących usługi w ramach NFZ, a sama kwota mogłaby zaspokoić część potrzebnych rodzin. Wydaje się być to bardziej wydajnym sposobem pomocy od ostatnio złożonej przez PIS, propozycji finansowaniu rehabilitacji przez NFZ uderzającym w budżet funduszu. Projekt PO, w tym punkcie, daje większą swobodę wyboru i decyzyjności rodzicom, odnośnie potrzeb terapeutycznych ich dzieci.

"Urlopy wytchnieniowe" dla pracujących opiekunów

Projekt PO zakłada wprowadzenie też m.in. "urlop wytchnieniowy" dla wszystkich osobiście opiekujących się osobami niesamodzielnymi,. Dość idealistyczny pomysł zakłada elastyczny czas pracy i ochronę w pracy dla opiekunów osób niesamodzielnych, a także urlop opiekuńczy do 6 miesięcy w celu sprawowania opieki, możliwy do uzyskania za zaświadczeniem lekarskim o potrzebie opieki. O ile faktycznie opieka nad osobą niepełnosprawną może być sprawowana na "pół etatu", to w praktyce projekt mógłby odstraszyć pracodawców od zatrudniania osób sprawującą opiekę nad osobami niesamodzielnymi.

500 zł zasiłku pielęgnacyjnego

Posłanka Magdalena Kochan, podczas konferencji PO, zapowiedziała też złożenie poprawki do będącego po pierwszym czytaniu w Sejmie projektu noweli ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. -Złożymy poprawkę, która idzie w sukurs strajkującym mamom; mówimy, że zasiłek pielęgnacyjny winien wynosić 500 złotych- oświadczyła.

 

Czego oczekują protestujący?
Opiekunowie i rodzice protestujący w sejmie domagają się realizacji dwóch głównych postulatów. Zrównania wysokości renty socjalnej z najniższą emeryturą i rentą z ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz wprowadzenie dodatku "na życie" dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w kwocie 500 złotych miesięcznie. Z ostatnich porozumień wynika, że protestujący domagają się wprowadzenia zasiłku krocząco, po 300, 400 i 500 zł do 2020 r.  

W czwartek ubiegłego tygodnia, został przez rząd projekt ustawy o podwyższeniu renty socjalnej do wysokości minimalnej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy; świadczenie wzrośnie z 865 złotych i 3 groszy do 1029 złotych i 80 groszy. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 września, z mocą od 1 czerwca 2018 r. 

JK

 Zobacz również: 

 
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz