Nowelizacja przepisów nie tylko o 6 proc. PKB

07 Maja 2018, 19:05 Lekarz rezydent

We wtorek do konsultacji społecznych trafi projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach. Przewiduje on "skrócenie o rok okresu osiągnięcia poziomu nakładów na ochronę zdrowia w wysokości co najmniej 6 proc. PKB, tj. do roku 2024 (...) oraz uregulowanie kwestii przeznaczenia środków publicznych na podwyższenie wynagrodzeń lekarzy specjalistów oraz lekarzy rezydentów".

We wtorek do konsultacji społecznych trafi projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Zmiany dotyczą realizacji zapisów porozumienia z rezydentami m.in. w zakresie szybszego wzrostu publicznych nakładów na ochronę zdrowia. 

Za projekt odpowiada wiceminister zdrowia Katarzyna Głowala

Jak dowiadujemy się ze stron Kancelarii Premiera:
"Przepisy projektowanej ustawy zawierają rozwiązania będące wynikiem dialogu społecznego, którego zwieńczeniem jest Porozumienie Ministra Zdrowia z Porozumieniem Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy z dnia 8 lutego 2018 r. Strony tego porozumienia jako podstawowy cel swoich działań określiły zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych oraz poprawę ich jakości, m.in. poprzez zwiększenie finansowania publicznego systemu ochrony zdrowia oraz zagwarantowanie lepszych warunków pracy kadrom medycznym.

Projektowana regulacja realizuje ww. cele poprzez skrócenie o rok okresu osiągnięcia poziomu nakładów na ochronę zdrowia w wysokości co najmniej 6% PKB, tj. do roku 2024, co oznacza również ich nominalne zwiększenie w tym okresie w stosunku do aktualnie obowiązującej ustawy oraz uregulowanie kwestii przeznaczenia środków publicznych na podwyższenie wynagrodzeń lekarzy specjalistów oraz lekarzy rezydentów".

Termin nie jest przypadkowy - minister zdrowia zawierając z Porozumieniem Rezydentów OZZL porozumienie zobowiązał się do przedstawienia propozycji zmiany przepisów w ciągu trzech miesięcy. Jak to w ochronie zdrowia z reguły bywa, zwlekano do ostatniej chwili i trzy miesiące mijają właśnie jutro. 

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz