Zdrowotny plan dnia w parlamencie

08 Maja 2018, 8:40 sejm

Dzisiaj w sejmie przeczytane zostanie sprawozdanie z posiedzeń komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej i poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy z dnia 27 czerwca 2003 roku o rencie socjalnej. Zapoznamy się również ze sprawozdanie komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Zwieńczeniem zdrowotnych tematów na obradach Sejmu będzie sprawozdanie komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
 
Planowane posiedzenia komisyjne i RM: 

  • O 10:30 zbierze się sejmowa podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
  • O 11:00 podczas Senackiej Komisji Zdrowia zaplanowano przedstawienie strategii Ministra Zdrowia na temat walki z rakiem płuc
  • Jednocześnie, również o 11:00 zaplanowane jest posiedzenie Rady Ministrów. Nie przewidziano jednak tematów zdrowotnych, plan posiedzenia tutaj
  • O 12:30 podczas Senackiej Komisji Zdrowia zaplanowano przedstawienie informacji ministra zdrowia na temat opieki pacjentów hematoonkologicznych.
  • 15:00 w Sejmie, zbierze się Komisja Zdrowia. Minister Zdrowia, Łukasz Szumowski rozpatrzy informację na temat sytuacji diagnostyki laboratoryjnej w systemie ochrony zdrowia w Polsce
Dzisiaj zaprezentowany powinien zostać nam również projekt ustawy, mający przyspieszyć ścieżkę dojścia do 6 proc. publicznych nakładów na zdrowie. Dziś ostatni dzień, żeby zrealizować jeden z postulatów, na który w szczególności czeka Porozumienie Rezydentów OZZL. O obietnicach złożonych przez Ministra pisaliśmy: tutaj
 


JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz