Rząd o wsparciu polskich leków: 500 mln zł, selekcja projektów

09 Maja 2018, 10:29 LEKI

Resort nauki wyjaśnia, co robi w zakresie realizacji zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego oraz wicepremiera Jarosława Gowina, dotyczących wsparcia produkcji polskich leków, w tym utworzenia organizacji naukowej zajmującej się badaniami oraz transferem wiedzy w dziedzinie biotechnologii. 

Informacje na ten temat znalazły się w odpowiedzi na interpelację posła Adama Andruszkiewicza w sprawie wsparcia produkcji polskich leków, a udzielił ich Piotr Dardziński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzi prace na dwóch polach – zapewnienia odpowiednich mechanizmów finansowych i organizacyjnych oraz ustalenia procesu selekcji zespołów naukowych, które będą prowadziły badania w ramach ww. specjalizacji.

 

Nowy fundusz zapewni finansowanie

W pierwszym z tych obszarów resort nauki przygotowuje projekt ustawy o Funduszu Nauki Polskiej. Jego celem ma być zapewnienie stabilnego, wieloletniego, a jednocześnie elastycznego, sposobu finansowania wyłonionych w konkurencyjnej procedurze najlepszych zespołów badawczych prowadzących badania naukowe i prace rozwojowe z obszaru biomedycyny, biotechnologii oraz farmacji.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, Fundusz Nauki Polskiej zostanie dofinansowany kwotą w wysokości 500 mln zł, możliwe jednak będzie jego zasilenie dodatkowymi środkami pochodzącymi m.in. z dodatkowych dotacji z budżetu państwa, wpływów z komercjalizacji wyników badań, odsetek od zgromadzonego kapitału oraz darowizn i zapisów. Ww. środki będą wydatkowane w horyzoncie 10-letnim, tak aby zapewnić stabilność finansowania badań w ramach nowej organizacji naukowej.

Zgodnie z planami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizacją nowego podmiotu naukowego ma zająć się Wrocławskie Centrum Badań EIT+, spółka skarbu państwa podlegająca resortowi nauki.

Podstawowym przedmiotem działania WCB-EIT+ jest prowadzenie badań naukowych; spółka dysponuje również nowoczesną bazą laboratoryjną. Dzięki powyższemu rozwiązaniu wszystkie dostępne w ramach Funduszu środki będą mogły zostać przeznaczone na prace naukowe, a nie na inwestycje infrastrukturalne i aparaturowe.

Opracują zasady rekrutacji

W planach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest powołanie grupy roboczej odpowiedzialnej za opracowanie zasad rekrutacji grup badawczych realizujących badania naukowe i prace rozwojowe.

- Mając na uwadze kluczowe znaczenie procesu wyboru zespołów badawczych dla efektywnego funkcjonowania programu, w skład ww. grupy wchodzić będą przedstawiciele sektora biotechnologicznego, biomedycznego oraz farmaceutycznego – działający zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym. Pozwoli to na zapewnienie konkurencyjnego, a więc gwarantującego najwyższą możliwą jakość prowadzonych badań naukowych, procesu wyboru naukowców do nowego podmiotu - informuje Dardziński.

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz