GUS: Spadła liczba krwiodawców

09 Maja 2018, 11:19

Oddawanie krwi to szlachetny gest, który nie kosztuje dużo wysiłku, a może uratować niejedno życie. Osoby chcące nieść pomoc, mają możliwość oddania krwi w praktycznie każdym województwie. Terenowe i regionalne ośrodki krwiodawstwa dodatkowo wspierane są przez mobilne centra krwiodawstwa. Pomimo to w ubiegłym roku, w Polsce na tysiąc mieszkańców, szesnastu oddało krew, a liczba krwiodawców była mniejsza w stosunku do 2016 r.

W 2017 r. funkcjonowały 23 regionalne centra krwiodawstwa oraz 140 oddziałów terenowych. Liczba krwiodawców wyniosła 612,8 tys. osób, zdecydowana większość z nich to osoby powtórnie oddające krew (612,6 tys. krwiodawców honorowych). Według statystyk GUS w  2016 r.krew oddało o 9,4 tys. osób więcej niż w 2017 r.

Mazowieckie i Śląskie z dużą liczba donacji, za to z niski odsetek krwiodawców

Największą liczbę krwiodawców zarejestrowano w województwie wielkopolskim – 68,7 tys. osób, a w dalszej kolejności w województwie mazowieckim (68,7 tys. dawców) i województwie śląskim (65,5 tys. dawców). Krwiodawcy z tych trzech województw stanowili 33,1 proc. ogółu wszystkich dawców krwi. Najmniej osób oddało krew w placówkach zlokalizowanych na terenie województwa opolskiego – 13,6 tys. osób.

Pomimo wysokiego wskaźnika krwiodawców w województwach mazowieckim i śląskim, odnotowano wskaźniki na poziomie poniżej średniej w kraju, odpowiednio 128 osób i 144 osoby na 10 tys. ludności. Dla porównania w województwie podlaskim i wielkopolskim na 10 tys. ludności przypadało kolejno 293 i 197 krwiodawców. 

Wzrost w produkcji koncentratów krwinek i osocza

Dzięki krwiodawcom w 2017 r. wyprodukowano ponad 3 mln jednostek koncentratu krwinek i osocza, w tym 1193,5 tys. jednostek koncentratu krwinek czerwonych (wzrost o 9,0 tys. jednostek w porównaniu z rokiem poprzednim) i 1318,2 tys. jednostek świeżo mrożonego osocza (wzrost o 6,3 tys. w porównaniu z rokiem poprzednim).

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz